Adam Bodnar o przywróceniu zaufania przedsiębiorców do sądów i prokuratury

Adam Bodnar o przywróceniu zaufania przedsiębiorców do sądów i prokuratury
Prof. Adam Bodnar. Źródło: Newseria Biznes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
– Tym, co istotne z mojego punktu widzenia, jest naprawa sądownictwa, ponieważ bez tego nie będzie pozytywnego klimatu dla inwestycji, w tym także inwestycji zagranicznych – mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny i były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar, który w miniony weekend (27.01.2024) odebrał nagrodę specjalną Business Centre Club za swoje działania na rzecz praworządności i stabilności prawa.

– Musimy doprowadzić w Polsce do tego, abyśmy już nigdy nie mieli wątpliwości, że wyroki są wydawane przez sądy w prawidłowej obsadzie, przez sędziów, którzy mają pełny mandat do orzekania. Po drugie, trzeba naprawić, odzyskać dla nas wszystkich Trybunał Konstytucyjny.

I po trzecie, musimy też spowodować, żeby sądy działały szybko i efektywnie, czyli musimy się skupiać nie tylko na aspektach związanych z instytucjonalnymi gwarancjami niezależności sądów, ale także na tym, aby one funkcjonowały szybko, sprawnie, dobrze, w sposób przewidywalny i odpowiedzialny – mówi agencji Newseria Biznes prof. Adam Bodnar.

Jak wskazuje, stabilność prawa jest kluczowa dla środowiska biznesowego, a poprawa relacji z przedsiębiorcami jest jednym z priorytetów nowego rządu i resortu sprawiedliwości.

– Przedsiębiorcy są absolutnie fundamentem dla naszego funkcjonowania. Myślę, że musimy przywrócić poziom zaufania i zwyczajnej, normalnej, codziennej stabilności w tych relacjach – podkreśla minister sprawiedliwości.

– Przedsiębiorcy powinni być partnerami w konsultacjach społecznych jakichkolwiek projektów ustaw i powinniśmy tworzyć takie warunki, żeby przedsiębiorczość mogła się w Polsce rozwijać – dodaje prof. Adam Bodnar.

Poziom bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców obniża się

Brak stabilności i jakość tworzonego w Polsce prawa od lat pozostaje jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych. Jak wynika z raportów Grant Thornton („Barometr prawa”), problemem jest m.in. fakt, że sukcesywnie skraca się vacatio legis, czyli czas na przygotowanie się firm do zmian. Obecnie przeciętna ustawa gospodarcza wchodzi w życie już po 31 dniach od opublikowania, a rozporządzenie – po siedmiu dniach.

Niepokojącym trendem jest też to, że na etapie prac parlamentarnych do projektów dodawane były wrzutki, które mają istotne znaczenie, a mimo to nie są poddawane konsultacjom publicznym i ocenie skutków regulacji. Aż 42 proc. rządowych ustaw, które zostały uchwalone w 2022 roku, nie miało udokumentowanych konsultacji publicznych, a tylko w przypadku 15 proc. rząd odniósł się do zgłoszonych uwag.

Wszystko to – w połączeniu z nieprzewidywalnością działania organów państwa – obniża poziom bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców, co z kolei ma wpływ na dynamikę rozwoju polskiej gospodarki.

Czytaj także: Rada Dialogu Społecznego potrzebuje prawdziwych konsultacji z rządem

Adam Bodnar o zaufaniu do sądów i prokuratury

– Tym, co istotne z mojego punktu widzenia, jest naprawa sądownictwa, ponieważ bez tego nie będzie pozytywnego klimatu dla inwestycji, w tym także inwestycji zagranicznych. A druga taka rzecz, na której mi bardzo zależy, to odzyskanie publicznego zaufania do prokuratury. Prokuratura jest bardzo ważnym organem w funkcjonowaniu państwa, natomiast ona musi się zajmować ściganiem przestępczości, staniem na straży praworządności.

To nie może być organ upolityczniony, który wykonuje jakieś zlecenia polityczne czy instrumentalnie wykorzystuje prawo. A niestety zdarzało się tak, że prokuratura wykorzystywała to prawo do prześladowania przedsiębiorców – mówi prof. Adam Bodnar.

Przedsiębiorcy są dla nas ważni jako partner do dyskusji i wskazywania tych rozwiązań, które należałoby w Polsce wprowadzić, aby nasz system prawny naprawić.

Spójrzmy chociażby na rejestry sądowe – z punktu widzenia przedsiębiorców to jest bardzo ważne, żeby te rejestry działały szybko, sprawnie i w taki sposób, aby przedsiębiorcy mogli szybko swoje różne roszczenia w tych rejestrach zapisywać. To jest jedna z takich małych rzeczy, ale fundamentalna z punktu widzenia codziennego biznesu – mówi minister sprawiedliwości.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Sukcesem jest to, że gospodarka wytrwała

Konkurs BCC – Lider Polskiego Biznesu

Prof. Adam Bodnar odebrał w miniony weekend nagrodę specjalną w konkursie Lider Polskiego Biznesu, którego organizatorem jest Business Centre Club. Został doceniony m.in. za jego wcześniejsze działania jako Rzecznik Praw Obywatelskich na rzecz praworządności i stabilności prawa – warunków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju polskiej przedsiębiorczości, a także za znaczący wkład w przestrzeganie praw obywatelskich oraz skuteczne budowanie w Polsce społeczeństwa obywatelskiego.

– Ta nagroda jest docenieniem całego pokolenia prawników i prawniczek, którzy w ostatnich latach walczyli o odzyskanie praworządności, ja byłem tylko jedną z takich osób.

Mieliśmy wielu fantastycznych prawników pracujących w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy mnie wspomagali w tym dziele. Warto tu też docenić różne organizacje pozarządowe. Tak więc ta nagroda jest tak naprawdę wyrazem podziękowania dla całej pracy, którą staraliśmy się wykonać, żeby przekonać społeczeństwo, dlaczego to jest ważne z punktu widzenia funkcjonowania demokratycznego państwa.

Natomiast dla mnie ta nagroda jest też kredytem zaufania ze strony przedsiębiorców, jeśli chodzi o to, co powinno się w Polsce zrobić, w jaki sposób ten wymiar sprawiedliwości naprawiać – mówi prof. Adam Bodnar.

Obok Adama Bodnara nagrodę specjalną Business Centre Club otrzymał również ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzezinski, za zasługi dla wzmacniania i rozwoju polskiej przedsiębiorczości i działania na rzecz pogłębiania więzi transatlantyckich.

BCC przyznaje nagrody specjalne konkursu Lider Polskiego Biznesu wybitnym osobistościom spoza środowiska przedsiębiorców, które istotnie przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce.

Dotychczas otrzymali je m.in.: Margaret Thatcher, Angela Merkel, George Bush, Jerzy Buzek, Madeleine Albright, Jacques Chirac, Lech Wałęsa, Tony Blair, Bronisław Geremek  i ks. Adam Boniecki.

Czytaj także: Adam Bodnar i Mark Brzeziński z nagrodami specjalnymi BCC

Logo Newseria Biznes
Źródło: Newseria Biznes