65 procent mocy OZE w Polsce pochodzi z wiatru

65 procent mocy OZE  w Polsce pochodzi z wiatru
Fot. stock.adobe.com / halberg
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Wiatru. W Polsce pracuje ponad 1 200 instalacji wykorzystujących wiatr jako odnawialne źródło energii. Ich moc zainstalowana wynosi ponad 5 900 MW, co stanowi ok. 65 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich rodzajach instalacji OZE pracujących w Polsce.

#URE: Wzrost produkcji energii z systemu aukcyjnego jest istotnym mechanizmem służącym do wypełnienia zakładanego dla Polski celu #OZE #SystemAukcyjny #EnergetykaWiatrowa #Fotowoltaika

W trakcie realizacji jest prawie 160 kolejnych instalacji wiatrowych, których łączna moc zainstalowana wyniesie ok. 2 500 MW[1].

Dla porównania, moc zainstalowana w całym systemie elektroenergetycznym w Polsce wyniosła w 2019 roku prawie 47 tys. MW.

Systematycznie wzrasta też ilość energii wyprodukowanej ze źródeł wiatrowych i wprowadzonej do polskiego systemu elektroenergetycznego. W ubiegłym roku wyprodukowały one 13 903 GWh energii (wobec 11 678 GWh w roku 2018, dynamika rok do roku – 119 proc.)[2].

Energia z wiatru stanowiła ok. 8,2 proc. energii zużytej w kraju w 2019 roku.

Czytaj także: Zielona oferta polskich banków


[1] Na podstawie udzielonych przez Prezesa URE ważnych na koniec 2019 roku promes koncesji.

[2] Dane dostępne w Sprawozdaniu Prezesa URE

Wsparcie dla energetyki wiatrowej

Beneficjentami funkcjonującego w Polsce od ponad pięciu lat aukcyjnego systemu wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, są głównie wytwórcy energii z wiatru oraz ze słońca.

Wyniki rozstrzygniętych dotychczas przez Prezesa URE aukcji (w latach 2016‒2019) powinny przełożyć się na powstanie ok. 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej.

A wzrost produkcji energii z systemu aukcyjnego jest istotnym mechanizmem służącym do wypełnienia zakładanego dla Polski celu OZE.

URE, OZE
Rysunek: Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji wytwórców, którzy wygrali aukcje w latach 2016-2019, w podziale na rodzaj odnawialnego źródła energii, wyrażona w MW. Źródło: URE

Czytaj także: Santander Bank Polska, mBank i R.POWER z największą w Polsce umową finansowania projektów fotowoltaicznych

Jeszcze więcej wiatru… na morzu

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021‒2030 (KPEiK), udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie ma wzrastać równomiernie począwszy od 15 proc. w roku 2020, przez 17,6 proc. w roku 2025 do 21 proc. w roku 2030.

Do osiągnięcia tego celu już za pięć lat mają przyczynić się morskie farmy wiatrowe. Opublikowany w styczniu tego roku projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przewiduje przeprowadzanie przez Prezesa URE pierwszych aukcji w tym sektorze już w roku 2023.

Czytaj także: Nabory w programie „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” od 1 lipca, do rozdysponowania ponad 10 mln euro

Więcej informacji o potencjale nie tylko elektrowni wiatrowych, ale wszystkich odnawialnych źródeł dostępne na stronie URE.

Prezes URE opracowuje i publikuje co roku raporty poświęcone małym źródłom zielonej energii (tj. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW) oraz mikroinstalacjom (tj. źródłom o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki / URE