600. umowa emisji obligacji komunalnych w PKO Banku Polskim

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.pb.01.250xPKO Bank Polski podpisał umowę emisji obligacji komunalnych z Poznaniem, która jest zarazem 600 umową emisyjną Banku, niekwestionowanego lidera wśród organizatorów emisji obligacji komunalnych. PKO Bank Polski ma na koncie ponad 29 proc. wyemitowanych obligacji, wg wysokości zadłużenia na 30 września 2011 r. Dzięki współpracy z Bankiem, od 1997 r. papiery wyemitowało 229 gmin, 31 powiatów i 5 województw. Łączna wartość pozyskanych środków wyniosła blisko 6 mld zł.

Umowa z Poznaniem przewiduje wyemitowanie obligacji komunalnych o wartości nominalnej 110 mln zł. Ich wykup najwcześniej nastąpi po 11, najpóźniej po 15 latach. Obligacje będą wyemitowane w trybie oferty niepublicznej. Oprocentowanie będzie zmienne uzależnione od stawki WIBOR6M, wypłacane w okresach półrocznych. Pozyskane tą drogą środki zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 r. Deficyt wynika z wydatków inwestycyjnych związanych głównie z budową trasy tramwajowej osiedle Lecha – Franowo w Poznaniu. Miasto głównie poprzez obligacje pozyskuje środki na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych.

Jest to pierwsza emisja obligacji Poznania realizowana we współpracy z PKO Bankiem Polskim. Bank zorganizował natomiast dwie emisje obligacji dla Województwa Wielkopolskiego.

Dotychczas PKO Bank Polski realizował emisje dla dużych miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Lublina, Bydgoszczy, Szczecina, Rzeszowa czy Włocławka, a także dla wielu mniejszych samorządów. Obecnie obsługuje ponad 200 samorządów – większość z nich wyemitowała obligacje o wartości kilku milionów złotych.

W latach 1997-2011 PKO Bank Polski zorganizował emisje obligacji komunalnych dla 229 gmin, 31 powiatów i 5 województw o łącznej wartości blisko 6 mld zł. W samym 2011 roku podpisał 90 umów na kwotę blisko 1,5 mld złotych.

Środki pozyskane z emisji przeznaczane są na finansowanie inwestycji, głównie infrastrukturalnych, tj. budowa dróg, kanalizacji, szkół. Samorządy często wykorzystują pieniądze z emisji jako wkład własny do realizacji projektów finansowanych z programów unijnych.

Źródło: media.pkobp.pl