5 000 inwestycji w ochronę środowiska współfinansowanych przez Bank Ochrony Środowiska oddanych w 2014 roku

5 000 inwestycji w ochronę środowiska współfinansowanych przez Bank Ochrony Środowiska oddanych w 2014 roku
Logo Banku Ochrony Środowiska Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2014 roku zakończono i przekazano do użytkowania blisko 5 000 inwestycji w ochronę środowiska współfinansowanych przez Bank Ochrony środowiska - czytamy w 17 edycji Raportu Ekologicznego BOŚ Banku. Dzięki tym inwestycjom powstały znaczące efekty ekologiczne, które polegały na ograniczeniu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, ziemi i wody. Publikacja raportu zbiegła się w czasie z Międzynarodowymi Targami Ochrony Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Produktów Komunalnych, POL-ECO-SYSTEM 2015 w Poznaniu.

470 tysięcy metrów kwadratowych kolektorów słonecznych

To już siedemnasta edycja raportu ekologicznego publikowanego przez Bank Ochrony Środowiska. Poprzednie jak i to wydanie, poświęcone są efektom działań BOŚ Banku w dziedzinie ekologii. W 2014 roku Bank udzielił niemal 2 mld zł na inwestycje proekologiczne, w tym blisko 3 tysiące kredytów w kwocie 0,7 mld złotych dotyczyło przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Największe co do wartości inwestycje to farmy wiatrowe, których łączna moc przekroczyła 150 MW. Ilościowo przeważały przedsięwzięcia na zakup i montaż kolektorów słonecznych, co jest wynikiem udziału Banku w funkcjonującym od 2010 roku programie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki działaniom Funduszu i banków zainstalowano kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 470 tys. metrów kwadratowych, co odpowiada blisko 66 boiskom do gry w piłkę nożną.

Polacy stawiają na fotowoltaikę

Najbardziej dynamicznie w 2014 roku (2,5-krotnie) wzrosła liczba kredytów udzielonych na mikroelektrownie słoneczne. W przeważającej części były to instalacje w przedziale mocy 3 – 5 kWp, realizowane przy udziale kredytów z dopłatą do kapitału z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W kolejnych latach jeszcze szybszy wzrost instalacji OZE

Eksperci z Banku Ochrony Środowiska szacują, że w kolejnych latach  nastąpi jeszcze szybszy przyrost inwestycji OZE. Natomiast  na rozwój rozwiązań prosumenckich, czyli instalacji, które wykorzystują prąd na własny użytek z możliwością odsprzedaży nadwyżek do sieci, będzie miał wpływ uruchomiony w 2015 roku Program Priorytetowy NFOŚiGW.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska