21-22 listopada 2018 odbędzie się XI edycja KONGRESU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

21-22 listopada 2018 odbędzie się XI edycja KONGRESU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tegoroczny Kongres rozpocznie II Debata Gigantów Bankowości Detalicznej, w której wystąpią Prezesi siedmiu największych banków detalicznych w Polsce. Tematem przewodnim debaty będzie pytanie: "Bankowość detaliczna - jak przygotować się na zmianę koniunktury?" Podczas dyskusji poruszone zostaną takie aspekty jak uwarunkowania makroekonomiczne, presja na rentowność, ryzyko i stabilność sektora oraz konsolidacja sektora.

Kongres w tym roku przenosi się do siedziby Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Program Kongresu dostępny jest na stronie www.kbd.projektekf.pl

Kongres Bankowości Detalicznej w ciągu dziesięciu minionych edycji stał się najważniejszą platformą merytorycznej dyskusji o perspektywach rozwoju bankowości detalicznej w Polsce. Kongres jest swoistym branżowym think tankiem obejmującym debaty, rekomendacje  i publikacje. Eksperci związani z  Kongresem uczestniczą także w międzynarodowych konsultacjach dotyczących bankowości detalicznej i przedstawiają stanowiska specjalistów z polskiego sektora bankowego.

Dorobkiem Kongresu są  m.in. rekomendacje dotyczące:

  • możliwości wyłączenia spod ustawowego systemu gwarantowania wysoko oprocentowanych depozytów (2011);
  • wykorzystania listów zastawnych jako bezpiecznego narzędzia zmniejszenia ryzyka wiążącego się z niedopasowaniem aktywów i pasywów sektora bankowego w Polsce (2013);
  • skutecznego budowania długookresowych oszczędności krajowych (2016);
  • wypracowania standardu i wdrożenia kredytowania opartego o stałe stopy procentowe (2016);
  • międzysektorowej wymiany informacji o nadużyciach (2017).

Kongres w tym roku przenosi się do siedziby Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Partnerem Generalnym Kongresu jest PKO Bank Polski.