17 czerwca: Forum Liderów PPP 2021, online

17 czerwca: Forum Liderów PPP 2021, online
Źródło: FL PPP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konferencja online Forum Liderów PPP odbędzie się 17 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00-15:00. Konferencja co roku objęta jest patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Patronem medialnym jest portal aleBank.pl.

Tematyka tegorocznej edycji opracowana została na podstawie rekomendacji przedstawicieli podmiotów finansujących inwestycje, promotorów inicjujących strategiczne inwestycje infrastrukturalne oraz inwestorów realizujących projekty.

Zarządzanie projektem PPP w oparciu o praktyczne przykłady

Dyskusje podczas konferencji dotyczyć będą trzech obszarów tematycznych. Tytuł pierwszego panelu dyskusyjnego to: Zarządzanie projektem PPP w oparciu o praktyczne przykłady. Podstawową barierą już na wczesnym etapie przygotowania inwestycji są kompetencje samorządów w momencie oceny dokumentacji dotyczącej efektywności przedsięwzięcia, przygotowywanej przez doradców.

W czasie konferencji przedstawione będzie między innymi w jaki sposób zweryfikować poprawność dokumentów. Następnie poruszone zostaną kwestie związane z przewidywaniem wielu czynników, które mogą wpłynąć na otoczenie inwestycji np. zmiany polityczne, kryzysy, zmienna stopa procentowa, brak akceptacji społecznej. Są to obszary, które należy przewidzieć i rozważyć przed podpisaniem umowy, co będziemy szczegółowo opisywać w trakcie wydarzenia.

Kryteria kredytowania inwestycji partnerskich

Drugim obszarem tematycznym jest bankowalność projektów, procedury instytucji finansującej i kryteria, jakimi kieruje się bank przy kredytowaniu inwestycji partnerskich.

Obszar ten ma istotny wpływ na realizację inwestycji, jako że stanowi główne źródło jej finansowania.

Pakietowe PPP

Ostatnia dyskusja dotyczyć będzie pakietowego PPP, czyli tworzenia pakietów składających się z mniejszych, jednorodnych zadań, które zbiorczo stawałyby się potencjalnie interesujące dla inwestorów i  instytucji finansujących.

O rozwiązaniach w tych kwestiach dyskutować będą przedstawiciele samorządów, które skutecznie zrealizowały projekty oraz doradcy, inwestorzy i przedstawiciele instytucji finansujących.

Partnerstwo publiczno-prywatne a firmy prywatne

Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od roku 2016. W ubiegłym roku było najchętniej wybieraną konferencją o tej tematyce w Polsce, w której wzięło udział 400 osób. Zapis konferencji w kanale YouTube obejrzało 69 000 unikalnych użytkowników, którzy w znacznej większości reprezentują samorządy, ale również byli to doradcy, inwestorzy i instytucje finansowe.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest dla firmy prywatnej szansą na przewagę konkurencyjną uzyskaną dzięki pozyskaniu stabilnego długoterminowego źródła dochodu. Korzyścią dla partnera prywatnego jest długoterminowość kontraktu PPP, który umożliwia czerpanie stabilnych korzyści finansowych nawet przez 30 lat.

Warunki udziału w Forum Liderów PPP

Udział online gratis. Warunkiem udziału online jest rejestracja na stronie www.forumliderowppp.pl

– Udział osobisty i networking z prelegentami jest możliwy pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 1200 zł netto

– Jest też oferta marketingowa, która może ułatwić tworzenie wizerunku partnera i eksperta wśród samorządów, instytucji finansujących, inwestorów i  doradców. Ofertę partnerską można zamówić pod adresem: konferencja@forumliderowppp.pl

Więcej informacji: www.forumliderowppp.pl (konferencjappp.pl)

Źródło: Forum Liderów PPP