15-lecie Forum Technologii Bankowych: Stabilne i racjonalne prawo nieodzownym warunkiem rozwoju

15-lecie Forum Technologii Bankowych: Stabilne i racjonalne prawo nieodzownym warunkiem rozwoju
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z mecenasem Jerzym Bańką, wiceprezesem Związku Banków Polskich rozmawiał Maciej Małek.

Tsunami regulacyjne jak chcą jedni, czy tylko nadzór poprzez regulacje, jak twierdzą inni to bankowa codzienność, w efekcie której także klient, podejmując zobowiązanie, musi zapoznać się z obszerną materią, której język nie zawsze rozumieją nawet specjaliści. Czy tak być musi? To jedno z licznych pytań, jakie przed Walnym Zgromadzeniem ZBP postawiliśmy naszemu rozmówcy.

Panie prezesie, co w mijającym drugim roku obecnej kadencji władz ZBP udało się zrealizować?

– Wszelkie działania odnoszące się do obszaru regulacji były nakierowane na kreowanie rozwiązań służących finansowaniu rozwoju polskiej gospodarki. Jednocześnie towarzyszyła nam stała troska o bezpieczeństwo klientów, szeroki dostęp do nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań z obszaru IT, co bezpośrednio wiąże się z relatywnie nowym wyzwaniem, jakie stanowi cyberbezpieczeństwo. Równolegle implementowaliśmy regulacje unijne, by wymienić tylko RODO – co stanowi spektakularny przykład wpływu materii normatywnej na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorców, dostawców dóbr i usług, w tej liczbie biznesu bankowego czy PSD2, która to dyrektywa adresowana jest wprost do banków, ale z implikacjami obejmującymi podmioty trzecie, niepodlegające regulacji i nadzorowi w takim wymiarze, jak ma to odniesienie do sektora. W efekcie mierzymy się z cyberatakami, kreowanymi pośrednio przez wymienione rozwiązanie. Dysponujemy skutecznymi rozwiązaniami gwarantującymi bezpieczeństwo obrotu i zarządzanie ryzykiem na poziomie akceptowalnym. Dodam, że w tym względzie korzystamy z najlepszych pomysłów nie tylko z państw unijnych, ale dostępnych na globalnym rynku.

Czy zatem regulacje wypełniają założone cele?

– Mówiąc pół żartem, stawia pan kwestię z gatunku, czy myć ręce, czy nogi. Współczesny świat, w tym biznes bankowy, nie może funkcjonować bez jasnych reguł ujętych w ramy prawne. Mamy świadomość, że regulacje z poziomu Unii Europejskiej stanowią reakcję, czy też próbę znalezienia adekwatnej odpowiedzi na ostatnie kryzysy, również o zasięgu globalnym i mają w zamyśle projektodawców stanowić remedium na wypadek wystąpienia podobnych perturbacji w przyszłości. Praktyka dowodzi, że faktyczne skutki czy też końcowe efekty danych regulacji odbiegają od założonych celów, czego przyczyny upatruję w nadmiarze regulacji i ich negatywnym wpływie na koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, także banków, a pośrednio na tempo rozwoju gospodarczego. W rachunku ciągnionym koszt towaru lub usługi transferowany jest na końcowego użytkownika, a więc klienta.

Co z tego wynika?

– Stoimy jako sektor ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK