14,8 mln zysku netto Grupy Fortis Bank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bnpfortis01.100xSkonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska za pierwsze półrocze wyniósł 14,8 mln zł - podał bank w raporcie półrocznym.

Grupa odnotowała 290,9 mln zł wyniku z tytułu odsetek (w porównaniu do 242,7 mln zł w drugim półroczu 2009) i 79,3 mln zł wyniku z tytułu prowizji (w porównaniu do 89,2 mln zł w drugim półroczu 2009).

Przychody netto Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA wzrosły na zakończenie pierwszego półrocza do 428,6 mln zł (w porównaniu do 405,3 mln zł osiągniętych w drugim półroczu 2009 r.).

Odpisy netto z tytułu utraty wartości na koniec czerwca tego roku wyniosły 110,3 mln zł. 80 proc. odpisów utworzonych w pierwszym półroczu 2010 r. związane było z pogorszeniem jakości portfela kredytów zaciąganych przez klientów bankowości detalicznej.

Na koniec czerwca br. suma bilansowa Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska wyniosła 18,7 mld zł i była niższa od stanu na koniec grudnia 2009 r. o 8 proc.