Zyskowne produkty inwestycyjne TU na Życie Europa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

europa.aktualny.02.400x185Od 13% do nawet aż 21% zysku przyniosły klientom zakończone w ostatnim czasie produkty strukturyzowane, przygotowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. we współpracy z partnerami bankowymi. Dodatkowo premie wypracowane przez "Polisę Strukturyzowaną", "Czystą Energię Zysku" czy "db Elitę Funduszy" były zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Produkty gwarantowały klientom zwrot zainwestowanej składki oraz ochronę ubezpieczeniową.

– Potencjał każdego produktu na etapie ich konstruowania był analizowany pod kątem sytuacji rynkowej. Bliska współpraca z bankami inwestycyjnymi oraz z dystrybutorami bankowymi pozwoliła na stworzenie produktów o optymalnych parametrach, czego efektem są ponadprzeciętne premie, jakie zyskali nasi klienci – mówi Jadwiga Łoś-Ujda, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Inwestycyjnych TU na Życie Europa.

Spośród 14. zakończonych niedawno produktów strukturyzowanych TU na Życie Europa, zwolnionych z podatku od zysków kapitałowych,  aż 10 wypłaciło dodatkową premię, a 4 zamknęły się zwrotem kapitału.

140828.zysk.01.550x

Szósta subskrypcja „Czystej Energii Zysku”, oferowanej poprzez Bank Ochrony Środowiska, w ciągu 2 lat wypracowała w dla swoich klientów ponad 21 proc. premii. W skali roku to ponad 10,5 proc. Tak dobry wynik przyniosła również poprzednia, piąta, edycja tego produktu. Wysokość premii wypłacanej na koniec okresu odpowiedzialności zależała od notowań giełdowych 5 spółek działających w obszarze energii odnawialnej oraz usług i produktów ekologicznych. „Czysta Energia Zysku” była oparta na strategii autocall pozwalającej na wcześniejsze zakończenie ubezpieczenia i wypłatę 100 proc. wpłaconej składki oraz premii. 

Zyskiem w wysokości aż 19,5 proc. zakończyła się także 2-letnia „Polisa Strukturyzowana”, dystrybuowana przez Bank BGŻ. W ciągu roku to 9,75 proc. W tym przypadku konstrukcja produktu umożliwiała skorzystanie ze wzrostów cen ropy naftowej typu Brent na światowych rynkach poprzez  kontrakty terminowe na zakup ropy na londyńskiej giełdzie ICE.

Trzyletni produkt „db Elita Funduszy II”, oferowany przez Deutsche Bank PBC, był oparty o koszyk funduszy M&G Optimal Income-A-Euro-A oraz Ethna-Aktiv E. Premia uzyskiwana na koniec okresu odpowiedzialności zależała od ich wyników. Pierwsza subskrypcja tego produktu, zakończona w lipcu br., umożliwiła wypłatę prawie 18,5 proc. premii dla klientów, co daje ponad 6 proc. rocznie. Również w lipcu br. zakończyła „db Elita Funduszy V”, będąca produktem 2-letnim. Klienci uzyskali premię w wysokości 13,5 proc., czyli 6,7 proc. w okresie roku.

Wysokie zyski wypracowały także produkty TU na Życie Europa ze składką jednorazową, związane z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi. Przykładowe wyniki zakończonych ostatnio produktów:

140828.zysk.02.550x

Źródło:  TU na Życie Europa S.A.