Zysk netto grupy mBanku w I kw. poniżej oczekiwań, bank spodziewa się znacząco gorszych wyników za cały 2020 rok

Zysk netto grupy mBanku w I kw. poniżej oczekiwań, bank spodziewa się znacząco gorszych wyników za cały 2020 rok
Źródło: mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 90,9 mln zł z 163 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 32 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 132,8 mln zł.
#Zysk netto grupy @mBankpl w I kw. 2020 r. spadł do 90,9 mln zł z 163 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 32 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 132,8 mln zł #mBank

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 110,6 mln zł do 147 mln zł.

Odpisy w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 409,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 18 proc. niższych odpisów na poziomie 345,6 mln zł.

mBank podał, że w wynikach I kwartału utworzył dodatkowy odpis na oczekiwane straty kredytowe w wysokości 141 mln zł portfelu wycenianym w zamortyzowanym koszcie.

Wpływ koronawirusa

Bank podał, że w segmencie bankowości detalicznej istotny wzrost kosztu ryzyka wynikał między innymi z przyjęcia pesymistycznego scenariusza sytuacji makroekonomicznej w szacowaniu rezerw portfelowych, związanego z wpływem koronawirusa na gospodarkę.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Z kolei wyższe odpisy w segmencie korporacyjnym wynikały między innymi z dodatkowego przeglądu sektorów i pojedynczych klientów, w szczególności klientów znajdujących się pod obserwacją, w celu „weryfikacji potencjalnego wzrostu prawdopodobieństwa braku realizacji planów restrukturyzacyjnych z powodu zmiany sytuacji gospodarczej w Polsce w wyniku pandemii COVID-19”.

Rezerwa na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, utworzona w I kwartale 2020 roku wyniosła 12,9 mln zł w porównaniu do 293,5 mln zł w IV kwartale 2019 roku.

Czytaj także: Agencja Standard&Poor’s obniżyła perspektywę ratingu mBanku do negatywnej >>>

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1.065,5 mln zł i był zgodny do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.052,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.002,2 – 1.076 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 362,7 mln zł i był 23 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 295,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 256 mln zł do 342 mln zł). 

mBank oczekuje znacząco niższego wyniku grupy za II kw. i za cały 2020 rok

mBank oczekuje, że skonsolidowany wynik netto w II kwartale 2020 roku oraz w całym 2020 roku będzie znacząco niższy od zysku netto osiągniętego w II kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku – poinformował bank w raporcie finansowym za I kwartał.

Bank podał, że spodziewa się dalszego wpływu pandemii oraz działań z nią związanych, podjętych w Polsce i na świecie, na wyniki kolejnego kwartału i całego 2020 roku.

„Grupa wprowadziła szereg udogodnień dla klientów, aby ograniczyć wpływ stanu pandemii na ich sytuację finansową. Mimo tego, ze względu na potencjalne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, Grupa spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorców w kolejnych kwartałach i tym samym znaczącego wzrostu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w II kwartale i całym 2020 roku w porównaniu do odpisów za II kwartał 2019 roku i za cały 2019 rok” – napisano w raporcie.

„Ponadto, osłabienie złotego może wpłynąć negatywnie na wysokość rezerw tworzonych na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi i mieszkaniowymi” – dodano.

Efekt obniżenia stóp procentowych przez RPP

Bank ocenia, że obniżenie stóp procentowych przez RPP o łącznie 100 pb będzie miało negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy i obecnie wpływ ten szacuje na około 155 mln zł w 2020 roku, przy założeniu stałej sumy bilansowej.

„Jednakże, ze względu na negatywny wpływ pandemii COVID-19 na aktywność gospodarczą, grupa spodziewa się także obniżenia aktywności klientów i niższej sprzedaży produktów bankowych” – napisano w raporcie.

Bank spodziewa się, że kredyty dla przedsiębiorstw spadną na rynku w 2020 roku o 20,5 proc., a depozyty o 18,6 proc. Kredyty dla gospodarstw domowych spadną z kolei o 0,8 proc., a depozyty dla tego segmentu wzrosną o 6 proc.

Źródło: PAP BIZNES