Zwycięzcy rankingu „50 największych banków w Polsce 2012”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.logo.20lecie.200x5 czerwca br., redakcja Miesięcznika Finansowego "BANK" ogłosiła wyniki dorocznego rankingu "50 największych banków w Polsce 2012", przygotowywanego na podstawie ankiet przesyłanych przez banki do zespołu naszych analityków.

Z racji jubileuszu 20-lecia BANK-u tegoroczne nagrody wręczono w wyjątkowo uroczystej oprawie. Gala odbyła się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. W uroczystościach wzięło udział ponad 400 osób – w tym grono kilkudziesięciu prezesów i członków zarządów polskich banków.

Pełny ranking znajdą Pańatwo w czerwcowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK. Poniżej prezentujemy głównych laureatów w poszczególnych kategoriach.

120605.ranking.zbiorowe.550x

120605.ranking50.statuetka.100x254W kategorii „Nagroda Główna”, przyznawanej na podstawie aktywów i pasywów banku, nagrody otrzymali:

 • 1 miejsce: PKO Bank Polski S.A.
 • 2 miejsce: Bank Pekao S.A.
 • 3 miejsce: BRE Bank S.A.

 

Kategoria „Consumer finance”:

 • 1 miejsce: Alior Bank S.A.
 • 2 miejsce: Bank DnB Nord S.A.
 • 3 miejsce: Getin Noble Bank S.A.

 

Kategoria „Banki finansujące nieruchomości”:

 • 1 miejsce: Bank Pocztowy S.A.
 • 2 miejsce: Bank Pekao S.A.
 • 3 miejsce: Alior Bank S.A.

 

Kategoria „Sprawność działania banków”:

 • 1 miejsce: Bank Pekao S.A.
 • 2 miejsce: Getin Noble Bank S.A.
 • 3 miejsce: Deutsche Bank Polska S.A.

 

Kategoria „Efektywność zatrudnionej kadry”:

 • 1 miejsce: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska)
 • 2 miejsce: Deutsche Bank Polska S.A.
 • 3 miejsce: Santander Consumer Bank S.A.

 

Z okazji 20-lecia „Miesięcznik Finansowy BANK” powołał Kapitułę Nagród Specjalnych, w składzie:

 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • prof. dr hab. Dariusz Filar z Uniwersytetu Gdańskiego – członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP,
 • Andrzej Lech – prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości,
 • Józef Wancer – doradca zarządu Deloitte Polska S.A.,
 • dr Lech Kurkliński – Szkoła Główna Handlowa,
 • Andrzej Wolski – członek zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji,
 • Stanisław Brzeg-Wieluński – redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Specjalne nagrody indywidualne otrzymali:

 • Bogusław Kott, prezes zarządu Banku Millennium S.A. – nagroda „Bankowiec XX-lecia”, za zasługi w tworzeniu podstaw polskiego sektora bankowego,
 • Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego – nagroa „Osobowość XX-lecia”, za jego ogromny wkład w regulacje dotyczące zasad kontrolujących funkcjonowanie polskich banków,
 • Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku S.A. – nagroda „Wizjoner rynku bankowego 2011 roku”, za sukcesy w budowaniu pozytywnego wizerunku banku, liczbie otwieranych kont oraz prace nad „bankowością 3.0”.

 

Uroczystość wręczenia nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” odbyła się 5 czerwca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik i była integralną częścią podwójnego jubileuszu: 20-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz 20-lecia Miesięcznika Finansowego „BANK”.

120605.bankowiec.20lecia.boguslaw.kott.02.550x

120605.osobowosc.20-lecia.wojciech.kwasniak.550x

Z tej okazji cały dzień odbywały się panele naukowe poświęcone edukacji ekonomicznej Polaków, prawu bankowemu, wirtualnej chmurze obliczeniowej oraz wpływu Euro 2012 na rozwój polskiej gospodarki – „Horyzonty Bankowości”.

 

W części popołudniowej rozdano Nagrody Dziennikarskie im. Mariana Krzaka, które wręczał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

W tym roku nominowani byli:

 • Maciej Bednarek z „Gazety Wyborczej”
 • Magdalena Cenker z TV Biznes
 • Arkadiusz Ekiert z radiowej Trójki
 • Maciej Głogowski z Radia TOK FM
 • Monika Krześniak z „Rzeczpospolitej”
 • Maciej Samcik z „Gazety Wyborczej”
 • Agencja Reuters,
 • Eugeniusz Twaróg z „Pulsu Biznesu”
 • Bożena Żuławnik z „Rzeczpospolitej”

Dwie równorzędne nagrody trafiły w ręce Macieja Bednarka z „Gazety Wyborczej” i Macieja Głogowskiego z TOK FM, a wyróżnienie specjalne do redakcji Reuters.

 

Wieczorem odbyła się także debata pod hasłem: „Polska bankowość i gospodarka w kolejnym 20-leciu”, w której wzięli udział:

 • prof. Jerzy Osiatyński -doradca ekonomiczny Prezydenta RP,
 • Andrzej Jakubiak – przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • dr Andrzej Raczko – członek zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes ZBP.

 

Ostatnim akcentem cyklu imprez z okazji 20-lecia CPBiI oraz MF BANK był bankiet, który zaszczyciło swoją obecnością kilkuset gości: prezesów i członków zarządów banków, polityków, naukowców, przedstawicieli kancelarii prawnych, firm z branży IT, kart płatniczych i różnego typu instytucji finansowych.

Zobacz także: Galeria zdjęć oraz Relacja wideo z Gali

120605.gala.20-lecia.cpbii.oraz.mf.bank.37.odtworz.350x197

 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest spółką zależną ZBP, w jej skład wchodzą takie m.in. instytucje, jak: Centra Informacji Gospodarczej S.A. (CIG S.A.) oraz Wydawnictwo CPBiI, które wydaje: świętujący 20-lecie „Miesięcznik Finansowy BANK”, obchodzący swoje 10-lecie miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, kwartalniki: „Europejski Doradca Samorządowy” i „Kurier Finansowy”, które są wydawane od 5 lat oraz wydawany od 8 lat kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości”.

Zdjęcia: Marcin Gąsiorowski