Związek Firm Doradztwa Finansowego z nowym prezesem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Adrian Jarosz (Expander) stanął na czele Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF), organizacji skupiającej największe podmioty z tej branży. Zastąpi on Andrzeja Oślizło, który z sukcesami przewodniczył organizacji od 2012 r. Nowego przedstawiciela ZFDF będą wspierać dotychczasowi wiceprezesi – Helena Kamińska (Open Finance) oraz Dominik Skrzycki (Aspiro).

Zgodnie z decyzją firm członkowskich od 9 listopada bieżącego roku na czele organizacji stanął Adrian Jarosz. Zmianie nie uległ skład zarządu oraz rady nadzorczej ZFDF.

Rynek doradztwa finansowego w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Przed firmami tego sektora stoi wiele wyzwań, spośród których największym jest konieczność dostosowania się do wprowadzanych zmian legislacyjnych – mówi Adrian Jarosz. – Firmy członkowskie już od dawna podejmują działania zmierzające do regulacji rynku, czego potwierdzeniem jest wprowadzenie Rekomendacji dobrych praktyk oraz budowanie coraz wyższych standardów doradztwa. Zamierzamy kontynuować model działalności ZFDF jako organizacji kształtującej branżę.

Adrian Jarosz posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu największymi firmami działającymi na rynku pośrednictwa finansowego. Swoją karierę rozpoczynał jako doradca finansowy, przechodząc przez kolejne szczeble kariery, aż do stanowiska prezesa największych podmiotów branży. Pełnił funkcje zarządcze, odpowiadał za rozwój biznesu oraz z powodzeniem kierował sieciami sprzedaży. Od listopada bieżącego roku kieruje Expander Advisors, jedną z firm członkowskich ZFDF.

Związek Firm Doradztwa Finansowego powstał w 2008 r. W swojej strukturze skupia najbardziej renomowane firmy funkcjonujące na rynku doradztwa finansowego w Polsce. Za ich pośrednictwem sprzedawane jest aż 40% wartości wszystkich kredytów hipotecznych udzielonych w kraju[1]. Organizacji przyświeca wypracowanie jednolitych standardów pracy dla doradców finansowych oraz edukowanie społeczeństwa w obszarze zarządzania finansami.

Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

[1] Raport AMRON-SARFiN, 2014 r.