Związek Banków Polskich stworzył prawno-bankowy przewodnik dla uchodźców z Ukrainy

Związek Banków Polskich stworzył prawno-bankowy przewodnik dla uchodźców z Ukrainy
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich przygotował kompendium najistotniejszych informacji dla uchodźców z Ukrainy. Znajdują się w nim praktyczne wskazówki dotyczące pobytu w Polsce - od kwestii związanych z legalizacją pobytu i uzyskaniem numeru PESEL, poprzez zakładanie konta bankowego i profilu zaufanego - po możliwe do uzyskania świadczenia, informacje dot. edukacji dla dzieci, pracy i rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Poradnik ma na celu uporządkowanie informacji i ułatwienie rozpoczęcia pobytu uchodźcom z Ukrainy. Wśród zagadnień, które zostały w nim omówione znalazły się m.in. kwestie możliwości wjazdu na terytorium Polski, legalizacji pobytu, uzyskania numeru PESEL, założenia konta w banku czy profilu zaufanego. Publikacja stanowi kompendium aktualnych przepisów, które uchwalono, żeby pomóc uchodźcom z Ukrainy w tej trudnej sytuacji.

Według najnowszych danych Straży Granicznej, od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji na Ukrainę, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 2,657 miliona uchodźców. Jest wielce prawdopodobne, że liczba osób uciekających przed wojną jeszcze wzrośnie. Polacy otworzyli dla uchodźców swoje serca i drzwi swoich domów, a polska administracja otworzyła przed Ukraińcami możliwości pracy, edukacji, świadczeń zdrowotnych i społecznych. Swoją cegiełkę dołożył także sektor bankowy – oferując szereg czasowo bezpłatnych usług i ułatwień.

W naszym przewodniku dla uchodźców z Ukrainy staramy się uporządkować wiele informacji z różnych źródeł, które mogą pomóc obywatelom Ukrainy w tym trudnym dla wszystkich czasie.

– Chcieliśmy przede wszystkim ułatwić im orientację w nowej dla nich przestrzeni społeczno-administracyjnej, powtórzyć i podkreślić szereg istotnych informacji wraz z podaniem ich źródeł, bo naszym zdaniem, w czasie realnego zagrożenia dezinformacją, ZBP dbający o rzetelne informowanie i bezpieczeństwo w obrocie finansowym może pomóc w zachowaniu czystości przekazu w przestrzeni medialnej i publicznej mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Część przewodnika poświęcono kwestii zakładaniu konta w banku. To bardzo istotny element funkcjonowania w dzisiejszych realiach społeczno-administracyjnych. Ze względu na możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych i zapowiadanej pomocy z innych źródeł, jak również biorąc pod uwagę fakt, że banki w dużym stopniu świadczą dziś także usługi zaufania, pozwalając na weryfikację tożsamości i oferują możliwość posługiwania się profilem zaufanym, trzeba brać pod uwagę, że wiele osób przyjeżdżających z Ukrainy będzie zakładało rachunki w polskich bankach.

Więcej o pomocy polskich banków dla Ukrainy >>>

Jak pokazują wyniki zrealizowanego pod koniec marca sondażu firmy badawczej Minds&Roses, publikowanego w 3. numerze magazynu Customer Experience Manager, 41% dorosłych osób przybyłych do Polski z Ukrainy po wybuchu wojny kontaktowało się już z bankami. Celem wizyty w oddziale banku – bo to zdecydowanie najczęściej wykorzystywany kanał kontaktu – było właśnie założenie konta. Niemniej – jak wskazują wyniki badań, duża grupa osób (53%), które nie nawiązały jeszcze relacji z polskimi bankami, nie planuje tego w najbliższym czasie. Główną barierą jest język oraz dość prozaiczna kwestia związana z brakiem wiedzy, jak z konta czy też karty płatniczej mogą skorzystać. Wyzwaniem dla działających w Polsce banków może też być kwestia zaufania – osoby nowo przybyłe jeszcze dobrze nie orientują się w nowych realiach i w naturalny sposób są bardziej powściągliwe niż dotychczasowi rezydenci, co doskonale widać w przypadku deklarowanego poziomu zaufania. Chociaż całkowity poziom zaufania do polskich banków w obu grupach jest zbliżony i wynosi ok. 77%, to wśród Ukraińców, którzy przybyli do Polski przed wojną, zdecydowane zaufanie do banków deklaruje 40% respondentów, a wśród nowo przybyły odsetek ten wynosi 22%.

– Rozumiemy, że potrzeba czasu, aby zasłużyć na głębsze zaufanie do naszych banków ze strony uchodźców z Ukrainy. To także jeden z powodów, dla których chcemy do nich dotrzeć z naszym przewodnikiem – podzielić się wiedzą o usługach bankowych i ich funkcjonalności, zachęcić do wypróbowania oferty i pokazać, że także banki w Polsce przygotowały dla nich wiele ułatwień. Chociaż oferta poszczególnych banków może się nieco różnić, znalazły się wśród nich m.in. czasowo bezpłatne prowadzenie konta, brak prowizji przy wypłatach gotówki z bankomatów czy przelewach na ukraińskie konta, uproszczenie procedur. Wiele banków posiada już ukraińską wersję strony internetowej i infolinię oraz dostosowuje procesy on-boardingu do potrzeb i możliwości klientów z Ukrainy. Oprócz tego, to także dobry moment, żeby powiedzieć kilka słów o zasadach cyberbezpieczeństwa i co zrobić, gdyby klienci z Ukrainy stracili kartę płatniczą lub dokumenty – dodaje Przemysław Barbrich, szef zespołu komunikacji i PR w ZBP.

Dlatego również Związek Banków Polskich stworzył ukraińskojęzyczną wersję strony zastrzegam.pl oraz dostosował w wersji ukraińskiej telefoniczny serwis Zastrzegania Kart bankowych dostępny pod numerem (+48) 828-828-828.

Prawno-bankowy przewodnik dla uchodźców z Ukrainy został przygotowany we współpracy z kancelarią prawną PCS Paruch Chruściel Schiffter  / Littler Global.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP