ZUS i koronawirus: odpowiedzi na 10 pytań przedsiębiorców

ZUS i koronawirus: odpowiedzi na 10 pytań przedsiębiorców
mec. Maciej Priebe, fot: Chałas i Wspólnicy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na najczęściej pojawiające się pytania przedsiębiorców dotyczące zwolnienia z opłacania składek na ZUS w związku z pandemią koronawirusa odpowiedział mec. Maciej Priebe, partner kancelarii Chałas i Wspólnicy

#MaciejPriebe z @CHALAS_LAW: w przypadku mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, a także jednoosobowych działalności gospodarczych z przychodem do 15 681 zł, można złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek do #ZUS #koronawirus #COVID19 @zus_pl

Czy składając odpowiedni wniosek do ZUS mogę uzyskać całkowite zwolnienie z opłacania składek?

TAK. W przypadku mikro przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, a także jednoosobowych działalności gospodarczych z przychodem do 15 681 zł, można złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Nie jest to zatem czasowe przesunięcie tego obowiązku, ale faktyczne zwolnienie.

Czy muszę spełnić jakieś dodatkowe wymagania formalne aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek?

TAK. Wymagane jest aby na koniec 2019 roku wnioskodawca nie posiadał zadłużenia w opłacaniu składek, a także aby działalność prowadzona była przed 1 lutego br. Innymi słowy, ze zwolnienia nie mogą skorzystać firmy posiadające zadłużenie na koniec 2019 r. a także firmy, które na dzień 1 lutego br. nie były płatnikami składek.

Czy zwolnienie obejmuje tylko jeden miesiąc składkowy?

NIE. Zwolnienie dotyczy składek należnych za miesiąc marzec, kwiecień oraz maj 2020 r.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową. Jakie rozwiązania dla firm wprowadza?

Czy są jakieś ograniczenia kwotowe jeśli chodzi o zwolnienie?

NIE. Zwolnienie dotyczy składek za 3 miesiące, bez ograniczeń kwotowych. Należy zatem przyjąć, że zwolnienie dotyczy pełnej kwoty składek jakie byłyby należne od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu marcu, kwietniu oraz maju.

Czy zwolnienie obejmuje wszystkie rodzaje składek?

TAK. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP oraz FEP.

Czy muszę wykazać spadek dochodów lub inne dodatkowe niekorzystne okoliczność, aby uzyskać zwolnienie?

NIE. Nie ma takiego obowiązku. Należy jedynie pamiętać, że w przypadku samozatrudnionych, wprowadzono limit przychodu w wysokości 15 681 zł, który dotyczy pierwszego miesiąca okresu za jaki składany jest wniosek.

Czytaj także: Wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej: kto, ile i na jakich zasadach

Czy muszę udać się do oddziału ZUS, aby złożyć wniosek o zwolnienie ze składek?

NIE. Wniosek można złożyć elektronicznie, po zalogowaniu do PUE ZUS, można też wysłać wydrukowane dokumenty za pośrednictwem poczty.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca do 9 pracowników ma umorzony ZUS bez względu na przychód?

TAK, przez okres 3 miesięcy. Limit przychodu nie dotyczy przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, które zostały  zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Dla takich przedsiębiorców nie został wprowadzony dodatkowy warunek w postaci osiągania przychodu poniżej pewnego poziomu.

Czy można równolegle skorzystać z umorzenia składek ZUS dofinansowania wynagrodzenia za pracowników z urzędu pracy?  

TAK. Przepisy nie wskazują na jakiekolwiek ograniczenia w możliwości jednoczesnego wystąpienia o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (lub o ich zawieszenie) oraz o dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy. Należy jedynie pamiętać o warunkach, jakie zostały sprecyzowane odrębnie w zakresie każdego z tych instrumentów pomocowych.

Do kiedy muszę złożyć wniosek o zwolnienie ze składek?

Termin na składanie wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

Źródło: Kancelaria Chałas i Wspólnicy