Zmiany w Zarządzie Alior Banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Alior Bank informuje, że Pan Michał Hucał złożył rezygnację z funkcji członka i wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie 14 października br. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Alior Banku Panią Małgorzatę Bartler oraz Panią Barbarę Smalską.

Michał Hucał zdecydował się zrezygnować z zajmowanego od lutego 2013 r. stanowiska członka i wiceprezesa Zarządu Alior Banku ze względu na plany dalszego rozwoju kariery zawodowej w ramach międzynarodowej korporacji. Pan Hucał był od samego początku zaangażowany w tworzenie i rozwój Alior Banku. Odegrał wiodącą rolę w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, które zapewniły Alior Bankowi najwyższy wzrost liczby klientów na polskim rynku bankowym. Do 31 grudnia 2015 r. Pan Hucał będzie pełnił funkcję Doradcy Zarządu Banku.

Pragnę podziękować Michałowi Hucałowi za wieloletnie zaangażowanie oraz ogromny wkład w budowę i osiągnięcie znaczącej pozycji rynkowej Alior Banku, za skuteczne stworzenie Pionu Rozwoju oraz powodzenie kluczowych projektów, w szczególności rozwój współpracy z T-Mobile.” – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku.

Jednocześnie 14 października br. Rada Nadzorcza powierzyła funkcje wiceprezesów Zarządu Banku Pani Małgorzacie Bartler oraz Pani Barbarze Smalskiej. Pani Małgorzata Bartler będzie odpowiedzialna za rozwój strategii zarządzania zasobami ludzkimi sprawując nadzór nad Pionem HR. Pani Barbara Smalska będzie zarządzać Pionem Technologii i Rozwoju. Dzięki nowym nominacjom skład Zarząd Banku został wzbogacony o uznane menedżerki i jest jednym z niewielu organów zarządzających instytucjami finansowymi, w którym przeważają kobiety.

W ciągu minionego roku Małgorzata Bartler odegrała wiodącą rolę w rozwijaniu strategicznych rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi oraz w procesie integracji pracowników Meritum Banku i Alior Banku. Wierzę, że dzięki 20-letniemu doświadczeniu Małgorzaty Bartler zdobytemu w wielu branżach, w tym telekomunikacyjnej, jej pomysłom oraz zaangażowaniu Alior Bank pozostanie uznanym na rynku pracodawcą, a jednocześnie zespołem, który dzięki swojej motywacji i umiejętnościom zapewni najwyższą jakość obsługi klientom Banku.” – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku. Jestem przekonany, że dotychczasowe sukcesy oraz wieloletnie doświadczenie Barbary Smalskiej w rozwoju i wdrażaniu strategii biznesowych, w zarządzaniu ofertami produktowymi  w sektorze ubezpieczeniowym oraz  w konsultingu przy realizacji licznych projektów w bankowości i telekomunikacji przyczynią się do dynamicznego rozwoju działalności Alior Banku. Ponadto liczę, że Pani Smalska ze względu na swoje doświadczenie zawodowe będzie skutecznie wspierała Alior Bank w rozwoju współpracy z PZU.” – dodał prezes.

Skład Zarządu Alior Banku obowiązujący od 14 października br.:

  • Wojciech Sobieraj – prezes Zarządu,

  • Małgorzata Bartler – wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za Pion HR,

  • Krzysztof Czuba – wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Biznesu,

  • Joanna Krzyżanowska – wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za Pion Sprzedaży Pośredniej,

  • Witold Skrok – wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Finansów,

  • Barbara Smalska – wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za Pion Technologii i Rozwoju,

  • Katarzyna Sułkowska – wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za Pion Ryzyka i Operacji.

Zmiany w Zarządzie Banku wiążą się również z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej centrali Alior Banku.

Biogramy nowych członków Zarządu:

Małgorzata Bartler posiada ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju strategii i systemów zarządzania zasobami ludzkimi, zdobyte w polskich i międzynarodowych firmach w sektorach: bankowym, telekomunikacyjnym, piwowarskim, rozrywkowym i paliwowym. Jej kwalifikacje, oprócz planowania strategicznego, obejmują szeroki zakres umiejętności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym zarządzanie talentami i rozwój przywództwa, planowanie sukcesji, zarządzanie przez cele i systemy ocen pracowniczych, szkolenia, pozyskiwanie talentów i rekrutację, budowanie zaangażowania, zarządzanie relacjami pracowniczymi, a także zarządzanie zmianą i komunikację wewnętrzną. Od 2014 r. Małgorzata Bartler jest związana z Alior Bankiem, gdzie jako Dyrektor Departamentu Pracowników rozwijała strategię zarządzania zasobami ludzkimi opartą na trzech głównych filarach: wzmacnianiu zaangażowania pracowników, budowaniu pozycji pracodawcy pierwszego wyboru dla osób szukających pracy w bankowości oraz wdrażaniu kultury zorientowanej na klienta. W latach 2008-2014 była Dyrektorem HR w spółce P4, operatorze sieci Play. Jej praca została doceniona licznymi nagrodami i wyróżnieniami m.in. trzema certyfikatami „Top Employers” oraz szczególnie ważnym tytułem „Najlepszy Pracodawca Roku” przyznawanym na podstawie ocen pracowników. Wcześniej pełniła funkcję HR Managera w Grupie Żywiec oraz Multikino S.A. W obu spółkach wdrożyła strategie rekrutacji, szkoleń i zarządzania talentami, wynagrodzeń i benefitów pracowniczych, jak i komunikacji wewnętrznej. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie Shell, w której pracowała w latach 1994 – 1998. Jest Absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi na SGH.

Barbara Smalska posiada 13-letnie doświadczenie w rozwoju i wdrażaniu strategii biznesowych oraz zarządzaniu segmentem klientów indywidualnych w sektorze ubezpieczeniowym oraz w realizacji licznych projektów konsultingowych w bankowości i telekomunikacji. W latach 2013-2014, jako członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA, była odpowiedzialna całościowo za segment klienta masowego Grupy PZU. W latach 2008-2013 pełniła w PZU funkcję dyrektora biura zarządzania produktami, w tym dyrektora zarządzającego ds. marketingu i produktów indywidualnych w latach 2012-2013, odpowiadając za różne aspekty zarządzania segmentem klientów indywidualnych i MSP Grupy, w szczególności obszary produktu, marketingu, sprzedaży i CRM. W latach 2010-2012 zajmowała też stanowisko dyrektora zarządzającego ds. klienta masowego. W latach 2002-2008 związana była z warszawskim biurem The Boston Consulting Group biorąc udział w wielu projektach w sektorach usług finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, modelu operacyjnego, organizacji i aktywizacji sieci sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów. W latach 2006-2008 jako Project Leader, a następnie Principal zarządzała projektami strategicznymi dla największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie klienta detalicznego. Od września 2014 jest członkiem rady nadzorczej Link4 TU S.A. Pani Smalska jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, posiada tytuł doktora fizyki cząstek elementarnych.

Źródło: Alior Bank