Zmiany w prawie spadkowym ograniczą dziedziczenie długów?

Zmiany w prawie spadkowym ograniczą dziedziczenie długów?
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Osoby małoletnie mają być lepiej chronione przed dziedziczeniem zadłużenia, spadkobierców ustawowych ma być mniej, a uporczywe zaleganie z alimentami dla spadkodawcy może spowodować wykluczenie z grona spadkobierców - takie zmiany prawne proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

W opinii resortu sprawiedliwości proponowane korekty mają odciążyć sądy z zaległości i przyspieszyć rozpoznawanie spraw dotyczących spadków.

Jedna ze zmian dotyczy zasady dziedziczenia w przypadku, gdy jeden z dziadków spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku. W takiej sytuacji wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Chodzi o nowelizację art. 934 par. 2 i 3 kodeksu cywilnego.

Czytaj także: Eksperci Rzecznika Finansowego radzą, jak uniknąć dziedziczenia długów >>>

Doprowadzi to do usunięcia z kręgu osób uprawnionych do spadkobrania dalekich krewnych, z którymi więź często jest znikoma albo w ogóle nie powstała, przy pozostawieniu swobody testowania i wyrażenia woli przez spadkodawcę, gdy jest ona odmienna od założenia poczynionego przez ustawodawcę

– wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

– „Zaproponowana zmiana w sposób niewątpliwy pozwoli na skrócenie długości postępowań o stwierdzenie nabycia spadku wobec braku potrzeby poszukiwania dalszej rodziny zmarłego spadkodawcy” – uzasadnia.

Jak podaje Prawo.pl, kolejna propozycja dotyczy terminów w przypadku, gdy spadkodawcami są np. osoby małoletnie. Resort proponuje, by w sytuacji, gdy złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wymaga uzyskania na to zezwolenia sądu, bieg terminu był zawieszony do chwili uprawomocnienia się takiego postanowienia.

Rozszerzenie uprawnień asesorów sądowych

Rozszerzyć mają się też uprawnienia asesorów sądowych – będą mogli orzekać w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego lub ubezwłasnowolnionego w postaci przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Dodanie nowej przesłanki niegodności dziedziczenia

Według Prawo.pl, ważną zmianą ma być również dodanie nowej przesłanki niegodności dziedziczenia w postaci uporczywego niewykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy. W opinii cytowanych przez portal ekspertów może tu chodzić o różne sytuacje – zarówno o dorosłe dzieci, które nie płacą alimentów na starszych rodziców w niedostatku, jak i o rodziców, którzy nie płacili alimentów na dzieci, a po ich śmierci są spadkobiercami.

Sam resort uzasadnia, że zmiana ta ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których korzyści ze spadku odnoszą osoby uporczywie uchylające się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do spadkodawcy pomimo realnej możliwości jego spełnienia.

Źródło: PAP MediaRoom