Zmiany w Kodeksie pracy pomogą utrzymać miejsca pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

 zurek.zbigniew.01.150xNa forum Trójstronnej Komisji trwają konsultacje nad reformą Działu VI Kodeksu pracy, dotyczącego czasu pracy. Chodzi m.in. o uelastycznienie rozliczania czasu pracy, czemu będzie służyć m.in. wydłużenie okresu rozliczeniowego z 4 do 12 miesięcy. W tym tygodniu padły ze strony rządzących dwie ważne deklaracje, dotyczące planowanych zmian w Kodeksie pracy. Wychodzą one naprzeciw zgłaszanym od dłuższego czasu postulatom Związku Pracodawców Business Centre Club.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej minister Władysław Kosiniak-Kamysz, sięgając – jak powiedział – do „najlepszych rozwiązań z ustawy antykryzysowej, uzgodnionej z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i pracobiorców”, zapowiedział dwie istotne zmiany w Kodeksie pracy:

  • wydłużenie okresów rozliczeniowych z 4 do 12 miesięcy,
  • wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Niezależnie od powyższego, minister przypomniał o prowadzonych w ostatnich miesiącach konsultacjach w Trójstronnej Komisji na temat nowelizacji Działu VI Kodeksu pracy „Czas pracy”. Właściwa inicjatywa legislacyjna powinna w najbliższym czasie trafić pod obrady Rady Ministrów.

Dzień wcześniej, posłowie Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Adam Szejnfeld przedstawili poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, również traktujący o czasie pracy.

W projekcie tym zaproponowano między innymi:

  • zmianę definicji doby pracowniczej,
  • wydłużenie okresu rozliczeniowego z 4 do 12 miesięcy,
  • rozszerzenie możliwości stosowania przerywanego czasu pracy,
  • bardziej elastyczny sposób rozliczania pracy w dniu wolnym od pracy,
  • wielowariantowy sposób zawierania porozumień, dotyczących czasu pracy.

Ogłoszone podczas obydwu konferencji projekty zmian w Kodeksie pracy wychodzą naprzeciw zgłaszanym od dłuższego czasu postulatom środowiska pracodawców, w tym Związku Pracodawców Business Centre Club. Mamy nadzieję, że brzmiące zachęcająco deklaracje przerodzą się w obowiązujące prawo, które pomoże polskim firmom przetrwać trudne miesiące spowolnienia gospodarczego. Pomoże polskiej gospodarce być bardziej konkurencyjną, dzięki czemu uda się zachować możliwie dużą liczbę miejsc pracy. To w najbliższych miesiącach. W dalszej perspektywie, gdy pojawi się ożywienie, ta konkurencyjność będzie pomocna w rozwoju polskiej gospodarki – zmniejszaniu dystansu, jaki dzieli nas od „starej Europy”, wzrostowi liczby miejsc pracy, podnoszeniu poziomu życia w Polsce.

Zbigniew W. Żurek
minister ds. prawa pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
sekretarz Prezydium TK ds. Społeczno-Gospodarczych