Zmiany legislacyjne w sektorze BS: Polska bankowość spółdzielcza mapa drogowa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.02.foto.013.a.150x6 czerwca 2011 r. na spotkaniu spółdzielców z kierownictwem Urzędu KNF zdecydowano o powołaniu zespołu eksperckiego ds. zmian legislacyjnych w sektorze BS- ów.

Jak poinformował Jerzy Błochowiak, przedstawiciel sekcji spółdzielczej ZBP, w trakcie dotychczasowych prac zespołu omawiano m.in. wnioski dotyczące projektu dyrektywy CRD IV w zakresie norm kapitałowych oraz płynnościowych, tj. klasyfikacji do kapitałów 1 kategorii (Tier 1) funduszu udziałowego i zobowiązań podporządkowanych, a także zaliczenia do aktywów płynnych lokat BS-ów składanych w banku zrzeszającym. Przedmiotem analiz była kwestia zaliczania do stabilnych źródeł finansowania środków pozyskiwanych w ramach zrzeszeń, wdrożenie Systemu Ochrony Instytucjonalnej – IPS (Institional Protection Scheme), a także stosowanie zasady proporcjonalności w regulacjach ostrożnościowych.

Fundusz udziałowy

Członkowie zespołu przedstawili propozycje zmian w obliczaniu funduszy własnych banków w powiązaniu z regulacjami dyrektywy CRD IV, a w szczególności umożliwienia zaliczenia funduszu udziałowego do kapitałów podstawowych 1 kategorii (Tier 1). Zdaniem Urzędu KNF koncepcja zakładająca modyfikację charakteru prawnego udziału członkowskiego oraz rezygnację z prawa wypowiedzenia wkładów przez członków spółdzielni na rzecz zapewnienia ich zbywalności poprzez zmianę statutu pociąga za sobą wiele ryzyk, które nie mogą być akceptowane przez nadzór.

Według UKNF fundusz udziałowy powinien być jednakowo traktowany we wszystkich BS-ach. Ponadto proponowane rozwiązania zakładające zbywalność udziałów członków spółdzielni są sprzeczne z ideą spółdzielczości, a ich wprowadzenie doprowadziłoby do upodobnienia się spółdzielni do spółki akcyjnej. Spółdzielnia ze swojej istoty jest korporacją osobową, a nie kapitałową, dlatego obrót jej udziałami oraz kapitałowe podejście do tego problemu nie jest możliwe.

Zdaniem UKNF, aby w kontekście definicji zawartych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI