Zmiana rachunku bankowego: 3883 osoby skorzystały z systemu Ognivo w IV kw. 2018 r.

Zmiana rachunku bankowego: 3883 osoby skorzystały z systemu Ognivo w IV kw. 2018 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W IV kw. 2018 roku decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęły 3 883 osoby. Najwięcej wniosków - ponad 1,5 tys. wpłynęło w listopadzie.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem #Ognivo w IV kw. 2018 r. wyniosła 3 883 #KIR @RzecznikKIR

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego

Źródło: KIR

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w IV kw. 2018 r. wyniosła 3 883. W tym samym okresie 2017 r. odnotowano 6 655 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w IV kw. 2018 r. zdecydowało się 3 829 osób, czyli ponad 98 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 3 571 osób, tj. 92 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 527 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 384 osoby.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Więcej informacji na stronie ognivo.pl.

Źródło: KIR