Zmiana czasu szkodliwa nie tylko dla naszego samopoczucia, ale i gospodarki? Przedsiębiorcy apelują do rządu o zerwanie z tym „reliktem przeszłości”

Zmiana czasu szkodliwa nie tylko dla naszego samopoczucia, ale i gospodarki? Przedsiębiorcy apelują do rządu o zerwanie z tym „reliktem przeszłości”
Fot. stock.adobe.com/lefebvre_jonathan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Business Centre Club apeluje o uchwalenie projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wejście w życie proponowanych zmian wpłynie bowiem korzystnie na gospodarkę, organizację pracy oraz samopoczucie pracodawców i pracowników. Coroczna, dwukrotna zmiana czasu jest zbędnym reliktem przeszłości, który jest szkodliwy dla gospodarki.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród firm członkowskich BCC, ponad 88% przedsiębiorców wskazało, iż zmiana czasu jest nieuzasadniona. Taki sam procent przedsiębiorców pozytywnie ocenił zniesienie mechanizmu przestawiania zegarków w marcu i październiku każdego roku. Aż 87% przedsiębiorców wskazało ponadto, iż zmiana czasu – wbrew obiegowej opinii – nie przynosi firmom oszczędności w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Według ankietowanych zmiana czasu jest szczególnie uciążliwa dla branży logistycznej, transportowej, budowlanej, hotelarskiej, motoryzacyjnej, obróbki cieplnej, jak również wszędzie tam, gdzie działalność gospodarcza jest prowadzona całodobowo. Zmiana czasu powoduje istotne utrudnienia także w działalności prowadzonej na skalę międzynarodową.

Czytaj także: Koniec ze zmianą czasu? Większość Polaków za >>>

Branża transportowa wskazała m.in., iż w wyniku zmiany czasu przedłuża się lub skraca czas załadunku i rozładunku, co powoduje chaos w organizacji pracy. Zmiana czasu powoduje też niepotrzebne pauzy w czasie pracy kierowców. Zmiana czasu powoduje dezorganizację rozkładów jazdy oraz utrudnia planowanie. Istnieje też problem z wprowadzeniem kalendarza załadunków i rozładunków na zmianie nocnej.

Branża budowlana wskazała, iż zmiana czasu powoduje większe zużycie energii elektrycznej, a praca w tej branży jest utrudniona ze względu na wcześniej zapadający zmrok.

Branża hotelarska wskazała natomiast, iż największe problemy wynikają z konieczności zmiany czasu we wszystkich systemach obsługujących branżę.

Utrudnione wyliczenie wynagrodzenia za pracę

Przedsiębiorcy podnoszą również, że w trzyzmianowym cyklu pracy jedna ze zmian jest o godzinę krótsza, a druga o godzinę dłużna, co wiąże się z utrudnionym wyliczeniem wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo zmieniają się ceny energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, a w czasie zimowym energia jest droższa.

Konieczność zatrzymania całodobowej działalności gospodarczej na ponad godzinę oraz przestawienia w wielu urządzeniach czasu

Przedsiębiorcy wskazali ponadto, iż w wyniku zmiany czasu, istnieje konieczność zatrzymania całodobowej działalności gospodarczej na ponad godzinę oraz przestawienia w wielu urządzeniach czasu. Zmiana czasu generuje tym samym niepotrzebną pracę m.in. informatyków oraz dodatkowe koszty. Pojawiają się problemy ze wskazaniem konkretnej godziny raportów, co powoduje zamieszanie w produkcji ciągłej i pracy na zmiany. Zmiana czasu powoduje deregulację rytmu pracy i stanowi utrudnienie dla pracowników. Pracownicy potrzebują bowiem kilku dni na przestawienie się do nowego rytmu. Przedsiębiorcy zatrudniający osoby posiadające dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wskazali, iż zmiana czasu powoduje liczne spóźnienia do pracy tej grupy pracowników, co dezorganizuje pracę. Przedsiębiorcy wskazali ponadto, iż kończenie pracy po zmroku nie sprzyja wypoczynkowi. Zdaniem przedsiębiorców biorących udział w ankiecie, zmiana czasu powoduje zaburzenie rytmu biologicznego człowieka, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz jej jakość.

Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest przyjęcie za projektodawcą, iż dwukrotna zmiana czasu w każdym roku nie znajduje obecnie ani uzasadnienia społecznego ani ekonomicznego. Utrzymanie zmiany czasu stanowi anachronizm i przyczynia się do wielu negatywnych skutków  o charakterze zdrowotnym i gospodarczym.

Zmiana czasu prowadzi do rozregulowania zegara biologicznego, którego rytm stanowi fundamentalne znaczenie dla zdrowia każdego człowieka i wpływa niekorzystnie na samopoczucie. Ankieta przeprowadzona wśród firm członkowskich BCC potwierdziła także tezę projektodawcy, iż zmiana czasu nie przynosi korzystnego efektu w postaci oszczędzania energii elektrycznej. Przeciwnie, przedsiębiorcy wskazali, iż w wyniku zmiany czasu zużycie energii elektrycznej jest większe.  

Obowiązująca zmiana czasu nie przynosi żadnych pozytywnych efektów i jest przyczyną cyklicznego chaosu w funkcjonowaniu gospodarki oraz wpływa negatywnie na kondycję psychofizyczną obywateli.

Źródło: Business Centre Club / BCC