Zintegrowane rozwiązanie płatnicze cCredit od SIX Payment Services oferuje płatności zbliżeniowe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

platnosci.zblizeniowe.01.400x267SIX Payment Services rozpowszechnia funkcję płatności zbliżeniowych do infrastruktury płatniczej cCredit używanej przez międzynarodowe sieci sprzedaży. W czasie wzmożonych zakupów w okresie przedświątecznym, sprzedawcy mogą korzystać z tej funkcji, aby przyspieszyć płatność w kasie,  tym samym skracając czas oczekiwania klientów w kolejce. Nie ma potrzeby wkładania karty do czytnika kart. Wystarczy, że klient zbliży swoją kartę do terminala. Płatności zbliżeniowe z cCredit są więc znacznie szybsze niż transakcje gotówkowe i inne rodzaje płatności kartowych.

W Polsce cCredit został wdrożony ponad 1000 razy, co daje nam trzecie miejsce w Europie jeśli chodzi o popularność tego rozwiązania. Dwa pierwsze należą kolejno do Niemiec i Szwajcarii.

Przyspieszenie procesu płatności to wyzwanie dla sprzedawców przez cały rok. Efektywne płatności nabierają jednak wyjątkowego znaczenia w okresie przedświątecznym, kiedy liczba transakcji wzrasta lawinowo.

Płatności zbliżeniowe spełniają kryteria efektywności i oferują klientom większą wygodę niż w przypadku standardowej płatności przy użyciu karty kredytowej lub gotówki. Proces płatności odbywa się znacznie szybciej, a czas oczekiwania ulega skutecznemu skróceniu. Do kwoty 25 EUR w UE, 40 CHF w Szwajcarii lub 50 PLN w Polsce, klienci mogą dokonywać płatności na ogół bez podania kodu PIN lub podpisu. W przypadku wyższych kwot, ze względów bezpieczeństwa, klienci zostaną poproszeni o podanie kodu PIN lub podpis na potwierdzeniu płatności.

cCredit od SIX Payment Services to oprogramowanie bezpośrednio integrowane z systemem kasowym. Nie ma potrzeby, aby ręcznie wprowadzać należną kwotę do drugiego urządzenia. Zamiast tego, kwota jest przenoszona bezpośrednio z kasy na terminal płatniczy. To sprawia, że płatność za pomocą cCredit jest znacznie szybsza i mniej podatna na błędy niż w innych rozwiązaniach. Oprogramowanie może być obsługiwane lokalnie w systemie kasowym lub centralnie na serwerze.

Dzięki międzynarodowej standaryzacji interfejsu kasowego, cCredit może być teraz używany z terminalem płatniczym Yomani XR w 14 krajach Europy. Płatności mogą więc być obsługiwane za pomocą zestandaryzowanego rozwiązania płatniczego w różnych, także zagranicznych, oddziałach firmy. Korzystanie z cCredit umożliwia sprzedawcom oszczędności na kosztach logistyki, aktualizacji oprogramowania kasowego oraz szkoleń personelu.

Funkcja zbliżeniowa z cCredit jest obsługiwana przez wiodące firmy obsługujące karty kredytowe dla płatności zbliżeniowych: MasterCard PayPass i PayWave od VISA. Umożliwia to klientom realizację szybkich i bezpiecznych płatności zbliżeniowych w sklepach przy użyciu karty kredytowej. ExpressPay od American Express dołączy do tej listy do końca roku.

Źródło: SIX Payment Services