Ze szwajcarską precyzją rozwijamy polskie regiony

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

flaga.szwajcaria.400x.jpgPolska korzysta nie tylko z Funduszy Europejskich. Blisko pół miliona franków szwajcarskich otrzymaliśmy na programy profilaktyki zdrowotnej, ochronę środowiska, współpracę naukową, poprawę infrastruktury transportowej w miastach czy wsparcie społeczności lokalnych. Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest już na półmetku. Uruchomione zostały wszystkie projekty. Jego realizacja potrwa do połowy 2017 roku. Pierwsze efekty polsko-szwajcarskiej współpracy w zakresie rozwoju regionalnego i społeczeństwa obywatelskiego są widoczne już dziś.

Rozwój regionalny
W ramach projektów z polityki regionalnej ogłoszono do tej pory 77 konkursów, z czego 69 jest zakończonych.  Alokacja dostępna w sumie dla dotychczas ogłoszonych naborów to ok. 96,9 mln zł. Wykorzystano  62,5 mln zł dla 1166 projektów.  
Dofinansowanie przeznaczone jest na usługi doradczo-finansowe dedykowane osobom planującym założyć własną działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców zwiększających produkcję (a tym samym tworzących nowe miejsca pracy), na rozwój edukacji na obszarach wiejskich oraz na promocję produktów regionalnych i lokalnych.

Najwięcej grantów przyznano małym i średnim przedsiębiorcom.

Przykładowe projekty:
 „Produkt Lokalny Małopolska”
Celem jest wsparcie rolników chcących produkować regionalne przysmaki, zarówno w zakresie prowadzenia własnego biznesu, jak również prawa, ekonomii i marketingu. Wszystkie te działania miały na celu stworzenie modelu Produktu Lokalnego Małopolska – wartościowej marki, która sama obroni się na rynku – i pomoc rolnikom w tworzeniu sieci sprzedaży produktów.

„Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”
Dzięki pomysłowości mieszkańców swoją działalność rozpoczęła Świętokrzyska Kuźnia Smaków: miejscowym wytwórcom pomagająca promować produkty regionalne wysokiej jakości, a turystów uwodząca smakami regionu, zgodnie z maksymą „przez żołądek do serca”. Wsparto również osoby chcące założyć własną firmę, m.in. w ramach Świętokrzyskiej Akademii Biznesu, a także lokalne organizacje pozarządowe, które w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wiele regionalnych imprez. Zwiedzić można Stary i Nowy Garbów, siedzibę jednego z najsłynniejszych rycerzy średniowiecza – Zawiszy Czarnego, a także wybrać się na szlak pieszo-rowerowy „Dookoła Gór Świętokrzyskich” pozwalający zachwycać się bogactwem przyrodniczym okolicy.

„Alpy-Karpatom”
Głównym celem jest ukazanie turystom piękna terenów Bieszczad i Beskidu Niskiego, z ich bogatą historią, kulturą oraz produktami regionalnymi, a także wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców oraz twórców ludowych. W ramach projektu postawiono na poprawę infrastruktury turystycznej (w obrębie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej) i promocję ciekawych miejsc w regionie. Drugim elementem projektu była promocja ludowej sztuki i miejscowych firm powiązanych z rzemiosłem artystycznym, a na pomoc mogli liczyć młodzi przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Projekt obejmował nie tylko wsparcie finansowe (rozdysponowano 150 dotacji na założenie własnej firmy), ale również wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Przedstawiciele z Podkarpacia wzięli udział w wyjazdach studyjnych do Szwajcarii, gdzie mieli okazję podpatrzeć, w jaki sposób mieszkańcy Alp promują swój region i jak wykorzystują promocyjnie jego górskie położenie.

Społeczeństwo obywatelskie
Granty dla 336 projektów obywatelskich
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych powstał, by wesprzeć działania, które zachęcą obywateli do włączenia się w życie publiczne (na poziomie lokalnym, regionalnym i państwowym), aktywnego kreowania najbliższego otoczenia oraz wzięcia odpowiedzialności za to co dzieje się na ich osiedlu, w miasteczku lub regionie. Szansę na realizację otrzymały projekty skierowane do różnorodnych grup: aktywizujących się seniorów, młodych mam, gospodyń wiejskich czy młodzieży. Spora część projektów realizowana będzie przez organizacje z niewielkich miejscowości, działające na rzecz społeczności lokalnych.

Tarnowska Liga Debatancka
28 maja 2013 r. w Tarnowie odbył się wielki finał Tarnowskiej Ligi Debatanckiej – programu edukacyjnego w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. W projekcie wzięło udział 12 szkół, których uczniowie walczyli o tytuł mistrza debatowania w stylu oksfordzkim. Zamierzeniem realizatorów było aby każda szkoła, oprócz swojej reprezentacji sportowej w piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę, posiadała również reprezentację debatancką – edukującą i aktywizującą młodzież obywatelsko. Celem projektu było stworzenie w mieście przestrzeni dla młodych ludzi, umożliwiającej im uaktywnienie się jako obywateli miasta.

Kultura wolontariatu
Celem głównym jest rozwój aktywności obywatelskiej dorosłej młodzieży poprzez zaangażowanie w wolontariat długoterminowy. W projekcie podejmowane są takie działania jak szkolenia i wyjazdy edukacyjne dla wolontariuszy oraz zaangażowanie ich w działalność Stowarzyszenia. Wolontariusze mogą realizować własne projekty. Zaplanowano także ich aktywny udział w trzech edycjach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Zaangażowanie i entuzjazm wolontariuszy były widoczne szczególnie w czasie edycji Festiwalu w czerwcu 2014r. Młodzież objęta projektem wyraziła duże zadowolenie z udziału w nim – część tych osób już wcześniej angażowała się w działania wolontaryjne, ale dzięki projektowi po raz pierwszy mieli okazję uzyskać potrzebną wiedzę i wsparcie w podejmowanych działaniach.

Wydział Prasowy
Biuro Ministra
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju