Zdania podzielone, ale obawy na wyrost (sonda aleBank.pl – luty 2015)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

alebank.pl.sonda.02.400x225Lutowa sonda przebiegała pod znakiem wydarzeń, których kontekst z pewnością rzutował na oceny naszych respondentów. Z jednej strony konflikt wokół Ukrainy, quazi rozejm i niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą, jednocześnie negocjacje ministrów eurostrefy z Grecją, zakończone zgniłym kompromisem, z którego ani beneficjent ani donatorzy nie są kontenci.

Zwłaszcza uspokojenie nastrojów wokół Grecji, które przełożyło się na wzrost naszej rodzimej waluty mogło wpłynąć na rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy decyzja EBC o wykupie co miesiąc obligacji na kwotę 60 miliardów euro pobudzi wzrost gospodarczy w Europie? Tym więcej, że pomimo rosyjskiej odpowiedzi na unijne sankcje, nasz wzrost gospodarczy, podobnie jak wpływy z eksportu maja się dobrze. Mało tego deficyt prognozowany na miesiąc styczeń okazał się, co ogłoszono w lutym trzykrotnie mniejszy od zakładanego.

150301.czy.decyzje.EBC.o.wykupie.60.mld.obligacji.pobudza.wzrost.gospodarczy.w.europie

Słowem niezależnie od uzasadnionych powodów do niepokoju, istnieją realne przesłanki do ostrożnego optymizmu. W znacznej mierze zdają się być równoważne, co znajduje wyraz w niewielkiej wprawdzie, ale przewadze odpowiedzi twierdzących zadeklarowanych przez 49 proc. respondentów. 43 proc. badanych było przeciwnego zdania, podczas kiedy 8 proc, nie miało w tej kwestii wyrobionej opinii.

Drugie z pytań wprost odnosiło się do naszego tu i teraz, pytaliśmy bowiem: Czy kurs CHF będzie się stabilizował na poziomie poniżej 4 zł? Życie dało już twierdząca odpowiedź, ale nasi respondenci nie podzielali tej opinii w znaczącej większości. Różnica pomiędzy odpowiedzią tak – tą opinię wyraziło 49 proc. badanych, a nie – którą zadeklarowało 46 proc. respondentów, mieści się w granicach błędu dla tego rodzaju badania. Jeśli dodać 5 proc odpowiedzi deklarujących brak zdania, okaże się, że szum medialny wokół kredytów denominowanych we frankach nie pozostał bez wpływu na nastroje i oceny naszych czytelników.

150301.czy.kurs.chf.bedzie.sie.stabilizowal.na.poziomie.ponizej.4.zl

Pytanie czy marcowa sonda, do udziału w której już teraz zapraszamy wszystkich Czytelników portalu alebank.pl potwierdzi tę tendencję, czy może wręcz przeciwnie. Zwłaszcza, ze i wiosna zdaje się być coraz bliższa i dzień dłuższy, co być może nie zawsze dostrzegane jest zza szyb klimatyzowanych limuzyn, ale dla przeciętnego Kowalskiego nie pozostaje bez znaczenia…

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl.

MM