Zdalny system tłumaczenia języka migowego dostępny dla klientów Grupy ANG

Zdalny system tłumaczenia języka migowego dostępny dla klientów Grupy ANG
Artur Nowak-Gocławski, Prezes Grupy ANG. Źródło: ANG
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa ANG jako jedyny pośrednik kredytowo-ubezpieczeniowy udostępnia bezpłatną pomoc tłumacza migowego i ułatwia osobom głuchym kontakt z ekspertami finansowymi. Usługa została uruchomiona we współpracy z Migam.org od połowy czerwca 2021 roku.

Do wyzwań współczesnego świata i biznesu zalicza się minimalizowanie barier, w tym zapewnienie każdemu konsumentowi dostępu do wiedzy na temat danego produktu, zalet czy możliwego ryzyka, wynikającego z jego zakupu. By tak się stało, konieczna jest przejrzysta, obustronna komunikacja.

Zobowiązaniem branży finansowej wobec swoich klientów jest zapewnienie dostępu do usług i produktów w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, bez wykluczania jakiejkolwiek grupy społecznej

Według szacunków Polskiego Związku Głuchych w Polsce jest ok. 3 mln osób z uszkodzonym słuchem w stopniu lekkim (z niedosłuchem), 800 ‒ 900 tys. słabosłyszących i 50 ‒ 150 tys. osób głuchych, które komunikują się wyłącznie przy pomocy polskiego języka migowego (PJM), w tym sięgają po wiedzę specjalistyczną.

Czytaj także: Problemy głuchych i słabosłyszących klientów banków w czasie pandemii

Zapewnienie dostępu do usług wszystkim konsumentom

Dzięki technologii stosowanej przez Migam osoby głuche za pomocą komputera, tabletu czy telefonu z dostępem do Internetu komunikują się z urzędami czy firmami. Do grona spółek, które wprowadziły możliwość komunikowania się w PJM dołączyła Grupa ANG.

‒ Zobowiązaniem branży finansowej wobec swoich klientów jest zapewnienie dostępu do usług i produktów w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, bez wykluczania jakiejkolwiek grupy społecznej. Nie chodzi tylko o to, byśmy oferowali przejrzyste, zrozumiałe i proste produkty finansowe, za godziwą cenę, ale także kluczowe jest skupienie się na budowaniu świadomości i zapewnieniu dostępu do nich wszystkim konsumentom.

Dlatego też nawiązanie współpracy z Migam i zapewnienie dostępu do wiedzy naszych ekspertów osobom z grup potencjalnie wykluczonych, które mogą być narażone na różne, negatywne dla nich konsekwencje podyktowane zakupem produktów finansowych, było oczywistym krokiem w rozwoju naszej firmy.

Dodatkowym argumentem było także to, że wśród współpracowników ANG są także osoby głuche, stąd też podążamy za ich rekomendacją – powiedział Artur Nowak-Gocławski, Prezes Grupy ANG.

Czytaj także: Słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym pomoże w kontaktach z bankami

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży i certyfikat B Corp

Grupa ANG od początku działalności w centrum zainteresowania stawia człowieka, z jego potrzebami i wyznaniami, także wynikającymi z mechanizmów mających miejsce w branży finansowej. Jako jedyny pośrednik kredytowo-ubezpieczeniowy Grupa ANG podpisała Deklarację Odpowiedzialnej Sprzedaży. Dokument, który wyznacza ramy odpowiedzialności wobec konsumenta, promuje działania wykraczające poza wymagania określone prawem i zachęca do ciągłego doskonalenia się w tym obszarze. Szczególnie że produkty i usługi finansowe są niezbędne każdemu człowiekowi. Dlatego tak ważne jest, aby cały proces sprzedaży był przejrzysty, umożliwiał wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, uwzględniał potrzeby wszystkich klientów.

Zapewnienie dostępu do wiedzy naszych ekspertów osobom z grup potencjalnie wykluczonych, (…) było oczywistym krokiem w rozwoju naszej firmy.

Grupa ANG jako jedyna z branży finansowej posiada prestiżowy certyfikat B Corp, który jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych. Tym samym Grupa ANG znajduje się na liście firm uznawanych za najlepsze dla świata. Widać to m.in. na przykładzie tego, że w swojej strategii biznesowej kieruje się odpowiedzialną sprzedażą – nie akceptuje missellingu, czyli sprzedaży klientom usług lub produktów, których nie potrzebują, nie rozumieją, na który ich nie stać lub za niegodziwą cenę.

Do tego, w sposobie zarządzania i traktowania swoich interesariuszy należy do czołówki firm działających w Polsce – większościowy pakiet akcji, czyli ponad 59 proc. jest w posiadaniu współpracowników. Tym samym 355 akcjonariuszek i akcjonariuszy współdecyduje o kierunkach rozwoju firmy.

Czytaj także: Teraz słownik w języku migowym, niedługo wirtualny tłumacz w banku

Źródło: Grupa ANG