ZBP docenione przez środowisko osób niepełnosprawnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W dniu 19 listopada br. w hali Expo XXI w Warszawie odbyła się 20. edycja Wielkiej Gali Integracji. Podczas wydarzenia wręczono Medale „Przyjaciel Integracji”, przyznawane co roku osobom, organizacjom i firmom, wyróżniającym się otwartością i wrażliwością oraz bezinteresownym działaniem na rzecz środowiska  osób niepełnosprawnych.

Pierwszy z tegorocznych Medali przyznany został Związkowi Banków Polskich, a nagrodę w imieniu wszystkich pracowników odebrał Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz. Jak uzasadnili organizatorzy, Związek został wyróżniony „za konsekwentne działania zwiększające dostępność usług finansowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i systematyczne eliminowanie barier w dostępie do placówek bankowych oraz ograniczeń w komunikacji online”. Doceniono także opracowany katalog dobrych praktyk dla pracowników sektora finansowego.

Związek Banków Polskich od wielu lat współpracuje ze środowiskami reprezentującymi osoby niepełnosprawne. Dotychczasowe efekty tej współpracy to m.in. powołanie specjalnego Zespołu ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki przy ZBP oraz wspólnie wypracowana w 2012 r. pierwsza edycja Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki. Rekomendacja to pierwszy tego typu materiał wydany przez środowisko bankowe w porozumieniu ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami, które uczestniczyły zarówno w tworzeniu jak i w konsultacjach materiału.

Celem dokumentu było stworzenie zestawu wytycznych redukujących bariery zidentyfikowane przez środowiska osób niepełnosprawnościami w dostępie do usług bankowych. Jednocześnie zaplanowano cykliczną rozbudowę i aktualizacje materiału, tak by w kolejnych edycjach w coraz szerszym zakresie i coraz bardziej szczegółowo odnosił się on do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W efekcie przyjęcia Dobrych praktyk, wiele banków udoskonaliło swoje usługi, dostosowujące je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a ich działania dają wymierne efekty. Dzięki tak pozytywnemu przyjęciu dokumentu, Zespół przystąpił do jego rozbudowania, dzięki czemu już w 2014 roku wydana została II edycji Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki.

Prowadząc działania zmierzające do zwiększania dostępności, Związek Banków Polskich prowadzi stałą współpracę z wieloma cenionymi w środowisku instytucjami, w tym z Fundacją Integracja, co zostało przypieczętowane podpisanym w sierpniu 2014 roku Porozumieniem o współpracy. W ślad za Porozumieniem i II edycją Dobrych Praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki,  ZBP wspólnie z partnerami technologicznymi zrzeszonymi w Forum Technologii Bankowych, rozpoczął prace nad projektem usługi tłumacza języka migowego on-line. Zaletą takiego rozwiązania będzie przede wszystkim standaryzacja w ramach wszystkich oddziałów banków, które przystąpiłyby do projektu.

Od kilku lat temat dostępności jest jednym z tematów przewodnich Kongresu Gospodarki Elektronicznej. W X edycji wydarzenia, dnia 18 czerwca 2015 r. udział wzięli przedstawiciele Fundacji Integracja, Fundacji Widzialni oraz Polskiego Związku Głuchych.

W 2015 r. Związek przystąpił do Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, deklarując wówczas m.in. realizację Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce oraz czynny udział w pracach związanych z jego aktualizacją, a także popularyzację Dobrych Praktyk Obsługi Osób Z Niepełnosprawnościami Przez Banki.

Źródło: Związek Banków Polskich