Zbliżeniowa rewolucja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

karta.platnicza.01.250x169Rynek płatności zbliżeniowych rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie, odnotowując w ostatnich dwóch latach kilkusetprocentowe wzrosty - zarówno jeśli chodzi o liczbę wydawanych kart, jak i rosnącą sieć akceptacji czy wzrost liczby transakcji. Jeśli dodać do tego prognozowany dalszy wzrost w kolejnych latach oraz rozwój płatności telefonami w technologii NFC - śmiało możemy mówić o "zbliżeniowej rewolucji" na polskim rynku. Takie wnioski płyną z raportu firmy POLASIK Research, prezentującego wyniki badania na temat płatności zbliżeniowych, przeprowadzonego wśród przedstawicieli banków, agentów rozliczeniowych i operatorów sieci GSM.

Coraz więcej kart, rozwój sieci akceptacji i wzrost liczby transakcji

Według badania POLASIK Research jeszcze dwa lata temu w portfelach Polaków było nieco ponad 2 mln kart zbliżeniowych. Na koniec czerwca bieżącego roku jest to już 12 mln kart tego typu, co stanowi 35% wszystkich kart płatniczych w Polsce. To aż sześciokrotny wzrost w ciągu niecałych dwóch lat.  Równie szybko rozwija się sieć akceptacji. Podczas gdy w roku 2010 funkcjonowało nieco ponad 13 tys. zbliżeniowych terminali POS, to na koniec czerwca było to już ponad 75 tys., co stanowiło 26,5% ogółu terminali POS w Polsce.

Miarą sukcesu wdrażania płatności zbliżeniowych jest też niezwykle szybki wzrost liczby zrealizowanych transakcji. Jeszcze w II półroczu 2010 roku liczba takich transakcji wynosiła zaledwie 1,3 mln, by osiągnąć poziom 29,6 mln transakcji na koniec czerwca 2012 roku.

Polska jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem na świecie w obrębie płatności w technologii MasterCard PayPass. Jesteśmy wymieniani jako jeden z największych światowych rynków pod względem liczby transakcji. Dynamiczny rozwój zauważalny jest zarówno po stronie wydawniczej, gdzie z miesiąca na miesiąc wzrasta ilość kart PayPass na rynku, ale co jest również istotne, bardzo dynamicznie zwiększa się łączna liczba transakcji zbliżeniowych. Równie szybko rozwija się sieć akceptacji, która wzrasta równolegle w małych punktach usługowo handlowych, jak również w dużych, międzynarodowych sieciach handlowych, które zresztą  pierwsze swoje wdrożenia płatności zbliżeniowych miały właśnie w Polsce. We wrześniu 2012 roku transakcje zbliżeniowe stanowiły już ponad 10% wszystkich transakcji kartami MasterCard w Polsce, mówi Michał Skowronek, dyrektor generalny MasterCard w Polsce.

W ocenie agentów rozliczeniowych branżami, w których płatności zbliżeniowe są w Polsce szczególnie intensywnie wykorzystywane i mają znaczący udział we wszystkich dokonywanych transakcjach, są: mniejsze sklepy spożywcze (89% wskazań), transport publiczny (78% wskazań), kioski i salony prasowe (67%), sport i rekreacja (56%), supermarkety i obiekty kulturalno-rozrywkowe (po 44%), a także segment sprzedaży samoobsługowej (33% wskazań).

Od momentu wdrożenia pierwszej karty w technologii MasterCard PayPass bardzo mocno wspieramy rozwój sieci akceptacji. Strategia ta zakładała rozwój terminali zbliżeniowych zarówno w dużych sieciach, jak i w małych punktach usługowo handlowych po to, aby klienci – niezależnie od miejsca czy kwoty zakupów – zawsze mogli płacić zbliżeniowo, mówi Sebastian Krzyk, Business Leader Commerce Acceptance Development, MasterCard Europe.

Znaczący impuls dla rozwoju rynku kart zbliżeniowych, w tym przede wszystkim przedpłaconych, odegrały odbywające się w naszym kraju imprezy masowe – takie jak mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012 czy festiwale muzyczne. Podczas EURO karty zbliżeniowe – po raz pierwszy w trakcie tak dużego turnieju – były akceptowanym i preferowanym środkiem płatniczym na stadionach i w strefach kibica. Według araportu POLASIK Research Bank Pekao SA wprowadził w tym okresie na rynek 200 tys. kart prepaid MasterCard UEFA EURO 2012, z użyciem których kibice dokonali prawie pół miliona transakcji. Zbliżeniowe karty MasterCard PayPass akceptowane były ponadto na dziewięciu największych festiwalach muzycznych i filmowych – takich jak Heineken Open’er, OFF Festival, Coke Live Music Festival, Orange Warsaw Festival, Selector Festival czy T-Mobile Nowe Horyzonty. W rezultacie udział kart przedpłaconych MasterCard w ogólnej liczbie kart tej organizacji wzrósł do ponad 10%.

Prognozy rozwoju rynku płatności zbliżeniowych

Na podstawie przeprowadzonego badania, POLASIK Research szacuje, że na koniec bieżącego roku w portfelach Polaków będzie około 15 mln kart zbliżeniowych, którymi będą mogli płacić w sieci ponad 100 tysięcy terminali POS. Do końca 2013 roku prognozowana liczba kart zbliżeniowych osiągnie poziom 20 mln, a liczba zbliżeniowych terminali płatniczych POS – 170 tysięcy.

W opinii banków i agentów rozliczeniowych czynnikami, które będą miały największy wpływ na rozwój sieci zbliżeniowych terminali POS w Polsce są: wydawanie kart zbliżeniowych do ROR wszystkim klientom (66% wskazań), zainteresowanie samych klientów (53%), zainteresowanie handlowców (44%) czy wykorzystanie technologii zbliżeniowej w transporcie miejskim (44%).

Po tegorocznym wprowadzeniu przez Orange i T-Mobile, we współpracy z MasterCard, płatności PayPass przy wykorzystaniu telefonów komórkowych w technologii NFC, oczekiwany jest dalszy rozwój tego segmentu rynku płatności zbliżeniowych. Według raportu POLASIK Research aż 35% przedstawicieli banków było zdecydowanie przekonanych, że będą oferowały swoim klientom mobilne płatności NFC w 2013 roku. Kolejne 45% respondentów oceniało, że usługi te raczej pojawią się w ich ofercie w tym okresie. Zaledwie 20% respondentów zadeklarowało, że usługi te raczej nie zostaną wprowadzone przez ich bank do końca 2013 r., jednak nikt nie stwierdził, że na pewno nie będzie miało to miejsca.

Wydaje się też że tegoroczne wdrożenia Orange i T-Mobile pozwoliły przezwyciężyć główną barierę dla technologii NFC, jaką była dotychczas niewystarczająca liczba wspierających ją modeli telefonów. Wedle raportu POLASIK Research w listopadzie 2012 roku na polskim rynku dostępnych było 12 modeli telefonów wyposażonych w technologię NFC, przy czym na świecie producenci wprowadzili już ponad 60 takich urządzeń. Technologia NFC stała się już jednak dla większości liczących się producentów telefonów docelowym standardem i wydaje się, że rynek telekomunikacyjny w najbliższych latach będzie zmierzał do jej masowego wykorzystania.

O raporcie

Raport POLASIK Research powstał na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli banków, agentów rozliczeniowych i operatorów telefonii komórkowej, a także wywiadów z ekspertami. W badaniu udział wzięły 23 banki – wydawcy kart zbliżeniowych, 9 agentów rozliczeniowych obsługujących terminale zbliżeniowe oraz 2 operatorów sieci GSM, reprezentujący praktycznie cały rynek płatności zbliżeniowych w Polsce.

Źródło: MasterCard