zBEST zaprasza inwestorów instytucjonalnych do udziału w ofercie publicznej obligacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

best.s.a.01.339x400Obok trwającej obecnie oferty obligacji serii K3 skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zamierza przeprowadzić również ofertę obligacji serii K4, do udziału w której zaprasza inwestorów instytucjonalnych. Seria K4 to 5-letnie obligacje oprocentowane wg stopy zmiennej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% w skali roku.

Emisja obligacji serii K4 będzie czwartą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji, uruchomionego w marcu 2014 r., a jednocześnie pierwszą w ramach tego programu skierowaną do inwestorów instytucjonalnych.

– Inwestorzy instytucjonalni są już w gronie naszych obligatariuszy. To głównie do nich kierowane były prywatne emisje obligacji BEST w latach 2011-2013. Uruchomienie w 2014 r. publicznego programu emisji obligacji było natomiast przede wszystkim odpowiedzią na zainteresowanie obligacjami spółki ze strony inwestorów detalicznych – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Nasze pierwsze emisje obligacji w ramach programu – serii K1 i K2 – spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów detalicznych, dlatego też trwającą obecnie ofertę obligacji serii K3 także skierowaliśmy do tej grupy inwestorów. Jednocześnie obserwujemy zainteresowanie naszymi obligacjami  ze strony instytucji, stąd decyzja o uruchomieniu oferty obligacji serii K4 – dodał Krzysztof Borusowski.

Oferta obligacji serii K4 obejmuje 200.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość oferty wyniesie zatem 20 mln zł. Są to obligacje 5-letnie oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Cena emisyjna obligacji serii K4 zostanie ustalona na podstawie budowy księgi popytu. Przydział obligacji zaplanowano na 6 marca br.

Podobnie jak w przypadku emisji obligacji serii K3, pieniądze pozyskane z oferty obligacji serii K4 BEST zamierza przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych, potencjalne akwizycje podmiotów z branży, a także ewentualnie na refinansowanie obecnego zadłużenia.

BEST oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 457 mln zł, z czego 214 mln zł zostało już wykupione. W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje obligacji detalicznych: serii K1 (o wartości 45 mln zł) oraz K2 (50 mln zł). Wartość nominalna oferty obligacji serii K3 wynosi z kolei 35 mln zł – zapisy przyjmowane są do piątku, 20 lutego. Przy założeniu, że wszystkie oferowane obligacje serii K3 i K4 zostaną objęte przez inwestorów, publiczny program emisji obligacji osiągnie półmetek (150 mln zł).

Źródło: BEST S.A.