Zarząd PKO Banku Polskiego powołany na nową kadencję

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.pb.01.250xRada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Zarząd PKO Banku Polskiego w niezmienionym składzie na trzyletnią kadencję.

Zgodnie ze statutem Banku Rada Nadzorcza powołała Zbigniewa Jagiełło na stanowisko Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek, sześciu wiceprezesów: Piotra Alickiego, Bartosza Drabikowskiego, Jacka Obłękowskiego, Piotra Mazura, Jarosława Myjaka oraz Jakuba Papierskiego.

banasinski.cezary.pkobp.01.250x187Rada zdecydowała o wyborze Zarządu, który potwierdził swoje wysokie kompetencje w tworzeniu i konsekwentnej realizacji strategii na lata 2010-2012 i 2013-2015. W ostatnich 4 latach bank pod kierownictwem Z. Jagiełlo znacząco zwiększył skalę działalności, osiągnął ponadprzeciętną efektywność i dochodowość, umocnił pozycję lidera we wszystkich ważnych segmentach rynku. Dynamiczny rozwój, pomimo zmiennej sytuacji gospodarczej, był możliwy dzięki unowocześnieniu zarówno oferty produktowej, jak i modernizacji organizacji. Przed bankiem kolejne ambitne wyzwania, przede wszystkim związane z procesem integracji spółek Nordea, co wymagać będzie skutecznego współdziałania sprawdzonego zespołu. Stabilność Zarządu gwarantuje kontynuację wytyczonych kierunków, a w konsekwencji dalszy wzrost wartości dla akcjonariuszy – mówi Cezary Banasiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego.

Aktualna kadencja Zarządu Banku kończy się z dniem 30 czerwca 2014 roku.

Źródło: PKO Bank Polski