Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nowej kadencji

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nowej kadencji
Źródło: KDPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. powołała Zarząd Krajowego Depozytu nowej kadencji. W skład Zarządu weszli ponownie: Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, dr Paweł Górecki, Wiceprezes Zarządu, Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu oraz Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu ‒ poinformował w wydanym komunikacie KDPW.

Skład Zarządu Krajowego Depozytu nie uległ zmianie, co jest wyrazem zaufania Rady Nadzorczej do Zarządu, który konsekwentnie realizuje strategię rozwoju spółki, profesjonalnie zarządza jej bieżącą działalnością i adekwatnie reaguje na zmieniające się trendy i otoczenie rynku finansowego.

Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z trwającą pandemią.

Czytaj także: Umowa UKNF i KDPW w sprawie Piaskownicy SandboxDLT i współpracy przy rozwoju blockchain

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy grupę kapitałową oferującą wysoko specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z: depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rejestracją instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji na wielu rynkach, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych.

Czytaj także: IT@BANK 2020 | Technologia w służbie rynku kapitałowego

KDPW jest odpowiedzialny za prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. Ponadto realizuje szereg usług dla emitentów, jak m.in. pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.

Krajowy Depozyt  świadczy także usługi Repozytorium Transakcji EMIR i SFTR oraz Agencji Numerującej, która nadaje kody ISIN, FISN, CFI. Ponadto KDPW pełni funkcję ARM (zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego) oraz posiada globalną akredytację do nadawania kodów LEI.

Grupę Kapitałową KDPW tworzą spółki: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz KDPW_CCP S.A.

Źródło: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych / KDPW