Zaproszenie na seminarium

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN ma przyjemność zaprosić na seminarium z cyklu ENERGY ECONOMICS Aktywizacja odbiorców - przykład zastosowania metod behawioralnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym i gospodarstwami domowymi.

Tomasz Rzepnicki
(Energy Data Lab Sp. z o.o.)

Nowe cele, jakie społeczeństwo i politycy stawiają energetyce w obszarze ochrony środowiska, stymulują zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstw energetycznych. Obserwujemy przejście od roli technicznego dostawcy dobra pierwszej potrzeby – elektryczności – do dostawcy usług energetycznych. Jednym z obszarów zmiany jest budowanie relacji partnerskich z klientami w celu zmniejszenia zużycia energii bądź przesunięcia zużycia z jednej strefy czasowej do innej strefy czasowej. Referat omawia realizowany projekt pilotażowy w przedsiębiorstwie Energa-Operator S.A., polegający na wysyłania raportów energetycznych do 1000 gospodarstw domowych wyposażonych w inteligentne liczniki. Raporty wykorzystują dorobek metod behawioralnych, gdzie istotnym elementem jest zaangażowanie odbiorcy, aktywizacja, podniesienie świadomości. Celem badania jest oszacowanie jak dużo energii elektrycznej może być zmniejszone w wyniku zastosowania bodźców edukacyjnych.

Spotkanie odbędzie się
09 czerwca 2015 r. (wtorek)
o godzinie 12.00
w s.2306 (XXIII piętro) w
Pałacu Kultury i Nauki
(Pl. Defilad 1.)

Źródło: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk