Zapraszamy na konferencję „Wsparcie dla przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bcc.250x174środa, 6 marca, godz. 11.30
siedziba BCC, Pałac Lubomirskich,
Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Zapraszamy na konferencję „Wsparcie dla przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego. Najnowsze zmiany w prawie. Oferta Urzędu Pracy.”, w której udział wezmą:

dr hab. Jacek Męcina – wiceminister pracy i polityki społecznej
Zbigniew Żurek – minister ds. prawa pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji
Przedstawiciele Urzędu Pracy

Podczas konferencji:

 • Minister Jacek Męcina powie o najnowszych inicjatywach rządu wspomagających przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego
 • Przedstawiciele Urzędu Pracy przedstawią aktualną ofertę wsparcia dla przedsiębiorców:
  • instrumenty rynku pracy wspierające proces rekrutacji i zatrudniania pracowników,
  • rozwiązania umożliwiające tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach,
  • korzyści wynikające z organizacji staży umożliwiających pracodawcy przygotowanie kandydata do wykonywania zadań w firmie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

rozwiązania jakie są w dyspozycji urzędu pracy m.in.:

 • refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • refundację kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON,
 • przeszkolenie kandydatów do pracy zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców na konkretne kwalifikacje zawodowe.

Do udziału w Konferencji zapraszamy Członków Business Centre Club i/lub Ich przedstawicieli, media oraz inne osoby, zainteresowane rozwojem stosunków pracy oraz ich wpływem na wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia.

 Potwierdzenia udziału i/lub ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres: dialog@bcc.org.pl

Źródło: Business Centre Club