Zapraszamy na konferencję Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2018

Zapraszamy na konferencję Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2018
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
VIII ogólnopolska konferencja naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2018 jest organizowana przez Katedrę Rachunkowości oraz Katedrę Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się 18 października 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Konferencja obejmuje następującą tematykę:

I. Rola i znaczenie rewizji finansowej wobec kryzysu gospodarczego

* Globalizacja usług finansowych.

* Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości.

* Rola biegłego rewidenta.

* Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej.

* Standardy rewizji finansowej.

II. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w świetle uregulowań krajowych
i międzynarodowych

* Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów
na jakość informacji o sytuacji majątkowo-finansowej.

* Kierunki proponowanych zmian w regulacjach prawnych rachunkowości.

* Wykorzystanie informacji ze sprawozdawczości do podejmowania
decyzji.

* Wymagania wobec zawodu księgowego.

* Specyfika rachunkowości wybranych rodzajów jednostek
gospodarczych.

* Koncepcje rachunku kosztów i ich wykorzystanie w praktyce.

III. Perspektywy rozwoju bankowości i rynku kapitałowego

* Innowacyjność w sektorze usług finansowych.

* Nowoczesne techniki świadczenia usług bankowych.

* Rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym.

* Bezpieczeństwo transakcji finansowych.

* Ryzyko na rynkach finansowych.

* Funkcjonowanie i rozwój rynków finansowych.

IV. Finanse przedsiębiorstw – teoria a aktualne wymagania praktyki

* Źródła finansowanie przedsiębiorstw.

* Problematyka wyceny przedsiębiorstw.

* Zarządzanie wartością przedsiębiorstw.

* Planowanie finansowe.

* Controlling.

* Narzędzia zarządzania finansami.

Szczegóły na stronie: konferencja-rif.ajp.edu.pl