„Zamieniamy kontakty na kontrakty” – Business Networking International popularyzuje networking nad Wisłą

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.05.400x266"Kto jest w Twojej sieci kontaktów?" - takie hasło towarzyszyło tegorocznej edycji Międzynarodowego Tygodnia Networkingu. Organizator wydarzenia - międzynarodowa organizacja Business Networking International - już po raz szósty pragnie przekonać przedsiębiorców i specjalistów z najróżniejszych dziedzin, że sieć kontaktów i wzajemnych rekomendacji to najlepszy sposób na sukces w biznesie.

Przez cztery dni, od 4 do 7 lutego, w Krakowie, Lublinie, Łodzi i Warszawie odbyły się spotkania, których uczestnicy mogli zapoznać się z nieznanym dla nich dotychczas światem rekomendacji, wysłuchać ekspertów i doświadczonych uczestników systemu współdziałania w sieciach a nawet samemu dołączyć do tej społeczności. Współpraca biznesowa o charakterze sieciowym jest na gruncie polskim zjawiskiem stosunkowo nowym, a jej rozwoju nie pogłębia tradycyjna, wywodząca się jeszcze z zaszłości historycznych nieufność Polaków – względem siebie, państwa ale również i biznesowych partnerów.

Myślę, że każdy zgodzi się ze mną, że bez sieci nie sposób dzisiaj prowadzić biznesu. Naszym celem jest podniesienie świadomości społecznej, jak kluczową rolę, nie tylko w firmie, ale także w życiu codziennym odgrywają sieci. To o tyle ważne, że my Polacy, jak wynika chociażby z Diagnozy Społecznej prof. Janusza Czapińskiego, jesteśmy społeczeństwem nieufnym, co potwierdzają także badania unijne, w których zajmujemy ostatnie miejsca” –  tymi słowami założyciel BNI Polska Grzegorz Turniak wyznaczył kierunek, w jakim powinien rozwijać się networking w Polsce.

Zwieńczeniem wydarzenia była piątkowa debata pod hasłem „Networking i kapitał społeczny warunkami nowego biznesu”, zorganizowana w warszawskim Hotelu Grand. Tu można było przekonać się na własne oczy, czym jest networking w praktyce, a w zasadzie – zacząć w nim aktywnie uczestniczyć. Podczas spotkań networkingowych nie ma miejsca dla biernych słuchaczy – każdy z uczestników momentalnie staje się uczestnikiem dyskusji jednej ze spontanicznych grup, a zaprezentowane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie biznesowe mogą szybko przełożyć się na ofertę współpracy. Warto podkreślić, że to właśnie kooperacja jest zasadniczym celem cotygodniowych spotkań BNI; podczas każdego z nich członkowie poszczególnych grup prezentują rekomendacje biznesowe, a także składają swoim kontrahentom z grupy podziękowania za obopólnie korzystną współpracę. Działania konkurencyjne czy antagonistyczne pomiędzy poszczególnymi członkami grupy są niedopuszczalne, dlatego w ramach każdej z grup networkingowych uczestniczyć może tylko jeden przedstawiciel danej branży. Osoba taka może dołączyć do BNI w ramach tworzonej nowej grupy.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 21 grup networkingowych, zrzeszających 550 członków. W skali światowej w grupach BNI funkcjonuje ponad 150 tysięcy członków. Tylko w ubiegłym roku uczestnicy networkingu BNI przekazali sobie 7,1 mln rekomendacji, a kontrakty z nich wynikające warte były 3,3 miliarda euro.

Karol Jerzy Mórawski