Zagraniczni studenci perspektywą dla polskich uniwersytetów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

studenci.01.250x167Z roku na rok na polskich uczelniach przybywa studentów z zagranicy. Dominują osoby z Europy, a wśród nich przede wszystkim Ukraińcy i Białorusini (1).

Co ciekawe, w Polsce studiują także osoby z bardziej odległych krajów, m.in. z Zimbabwe, Dominikany, Iranu i Meksyku. Polskie uczelnie oraz władze lokalne dostrzegają znaczenie studentów z zagranicy i coraz aktywniej promują Polskę jako docelowe miejsce do zdobycia wykształcenia na różnych międzynarodowych konferencjach i targach, ostatnio na Konferencji EAIE (European Association for International Education) w Dublinie.

Obcokrajowcy najchętniej wybierają kierunki ekonomiczne lub medyczne, przy czym najczęściej podejmują naukę w dużych ośrodkach miejskich i akademickich, takich jak Kraków czy Warszawa (2). Western Union Business Solutions oferuje studentom oraz uczelniom rozwiązania FX zaprojektowane w odpowiedzi na ich potrzeby, które upraszczają dokonywanie opłat za studia i pozwalają zagranicznym studentom płacić w ich lokalnej walucie.

Uniwersytety, podobnie jak przedsiębiorstwa, dostrzegają znaczenie przewagi konkurencyjnej, umożliwiającej korzystne pozycjonowanie na rynku. Jedną z przewag może być sprawny i przyjazny dla obcokrajowców system płatności za studia obejmujący kompleksową obsługę w zakresie opłat za czesne, akademik, wyżywienie czy pomoce dydaktyczne. Takie ułatwienia stają się coraz bardziej istotne, szczególnie że w roku akademickim 2011/2012 liczba zagranicznych studentów przekroczyła poziom 25 tys. osób (wobec 10 tys. w 2005 roku) (3), a czesne płacone przez nich stanowi coraz istotniejszą pozycję w budżetach polskich uczelni.

Z podobnymi wyzwaniami od lat spotykają się renomowane szkoły wyższe za granicą. Odpowiedzią na nie jest system płatniczy oferowany przez Western Union Business Solutions, który niesie ze sobą szereg zauważalnych korzyści.

Na pierwszy plan wysuwa się automatyzacja procesu dokonywania płatności. Dane niezbędne do ich realizacji są wczytywane z bazy danych, a poszczególne jej etapy są raportowane za pomocą poczty e-mail. Dzięki temu każda ze stron może mieć pewność, że transferowana płatność dotrze na czas i w oznaczonej kwocie. Kolejną korzyść niesie posiadana przez Western Union Business Solutions rozbudowana sieć finansowa, dzięki której można znacząco obniżyć koszty i skrócić czas wymagany na realizację płatności.

Co więcej, Western Union Business Solutions może obsługiwać ponad 135 walut, utrzymywać kurs wymiany na stałym poziomie przez 72 godziny oraz być zintegrowany z dotychczas używanym systemem informatycznym, aby pomóc w obniżeniu kosztów administracyjnych po stronie uczelni.

W kontekście niżu demograficznego zagraniczni studenci stanowią znaczącą szansę dla polskich uczelni.” – mówi Joanna Rybus, Country Manager Poland w Western Union Business Solutions. „Zwiększająca się obecność studentów z zagranicy to nie tylko powiew świeżości, ale również dodatkowe źródło dochodów dla uczelni. Wiele czynników decyduje o tym, gdzie podejmą studia, ale prosty i tani system płatności może być w tym miejscu tylko atutem” – dodaje Joanna Rybus.

Źródło: Western Union

(1) Zob. Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, s. 258-261.
(2) Zob. Ibidem, s. 246-253.
(3) Studyinpoland.pl, Siedem lat „Study in Poland”, 08.08.2012 r.