Zagranica: Przegląd wydarzeń

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Unijne orzeczenie korzystne dla frankowiczów. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) uznał, że państwo ma prawo przyjmować przepisy zmieniające stosunek prawny łączący banki z kredytobiorcami oraz zapobiegające powstaniu lub pogłębieniu kryzysu gospodarczego. Takie działania państwa nie naruszają europejskiej konwencji praw człowieka, a w szczególności protokołu nr 1 dołączonego do konwencji. Sprawa rozpatrywana przed ETPC dotyczyła Węgier.

Tamtejsze władze w 2011 r. przyjęły uregulowania prawne, które łagodziły kredytobiorcom warunki spłaty kredytów frankowych po uwolnieniu kursu szwajcarskiej waluty i gwałtownym wzroście jego wartości. Przepisy zaskarżyło do ETPC pięć węgierskich banków. Ich prawnicy argumentowali, że regulując ustawowo sytuację frankowiczów, państwo węgierskie złamało artykuł 1 protokołu nr 1 do europejskiej konwencji praw człowieka. W jego brzmieniu każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Trybunał stwierdził jednak, że co do zasady nikt nie może być pozbawiony swojej własności, w tym potencjalnych korzyści – niemniej w interesie publicznym, na warunkach ustawowych i z poszanowaniem prawa międzynarodowego państwo może odstąpić od tej zasady – by regulować korzystanie z prawa własności w sposób zgodny z interesem powszechnym lub w celu zapewnienia należnych wpływów podatkowych, innych danin publicznych lub kar pieniężnych.

Orzeczenie ETPC oznacza, że każda ustawa o pomocy frankowiczom, jeśli któryś kraj członkowski, choćby Polska, zdecyduje się taką wprowadzić, nie będzie mogła być kwestionowana na gruncie prawa europejskiego.

Niemieckojęzyczni obywatele UE największymi miłośnikami euro?

Taki, nieco zabawny wniosek, może nasuwać się przy lekturze decyzji Europejskiego Banku Centralnego o dopuszczalnych limitach emisji monet euro w 2019 r. przez każdy z 19 państw posługujących się wspólną europejską walutą. Decyzja określa zarówno pułap emisji monet obiegowych, jak i kolekcjonerskich, które nie są przeznaczone do obiegu. W tej ostatniej kategorii potęgą jest Austria, która ludnościowo do potęg nie należy. Ma prawo wybić monety kolekcjonerskie wartości aż 150 mln euro, dwa razy więcej, niż przewiduje dla niej limit emisji monet obiegowych. Więcej, bo aż za 231 mln euro, mogą ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI