Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 954,6 mld zł w styczniu

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 954,6 mld zł w styczniu
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2019 r. wzrosło o 0,04% m/m i wyniosło 954 636,6 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2019 r. wzrosło o 0,04% m/m i wyniosło 954 636,6 mln zł #SkarbPaństwa @MF_GOV_PL

„Wzrost zadłużenia w styczniu 2019 r. był głównie wypadkową: zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+17,4 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-15,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa 6,6 mld zł, różnic kursowych (-1 mld zł) – umocnienie wobec euro o 0,5%, wobec USD o 0,9%, wobec CHF o 1,7% oraz osłabienie wobec JPY o 0,6% i wobec CNY o 1,3%” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe zwiększyło się o 8,6 mld zł

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w styczniu 2019 r. zwiększyło się o 8,6 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +8,7 mld zł).

Krajowe zadłużenie – według kryterium miejsca emisji – wyniosło na koniec stycznia 683 070 mln zł i wzrosło o 1,3% m/m.

Zadłużenie zagraniczne spadło

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 271 566,6 mln zł (spadło o 3% m/m)

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w styczniu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 635 774,7 mln zł (wzrost o 1,4% m/m).

„W styczniu 2019 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 28,4%, tj. zmniejszył się o 0,9 pkt proc. m/m. Spadek udziału w styczniu był wynikiem dodatniego salda emisji krajowych SPW, ujemnego salda emisji długu zagranicznego i umocnienia złotego” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews