Za mało za wolno! (sonda aleBank.pl – październik 2013)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

alebank.pl.sonda.250x167Vox populi, vox dei, mówi znane łacińskie powiedzenie. Znane na tyle, że czuję się zwolniony z obowiązku tłumaczenia jego znaczenia z języka Cycerona na język Jana z Czarnolasu. W przypadku naszej październikowej sondy ankietowani są jak rzadko zgodni z opiniami ekspertów i analityków rynku.

Zatem ad rem!

Pierwsze pytanie, a tym razem oba dotyczyły kwestii aktualnych i społecznie ważnych, brzmiało: Czy ograniczenie programu MdM do rynku pierwotnego wpłynie na obniżenie cen mieszkań?

131031.sondaz.alebank.pl.2013.10.ograniczenie.programu.mdm

Podobnie jak krytycy tego rozwiązania, które w ich opinii skutkuje efektami odwrotnymi od założonych celów, nasi respondenci w znacznej, można rzec zdecydowanej większości odpowiedzieli na tak postawione pytanie; NIE. Tego zdania było bowiem 72 proc. badanych. Wobec 22 proc odpowiedzi na TAK, to znacząca przewaga opinii sceptycznych. Jak ważna społecznie to sprawa, podobnie jak całe mieszkalnictwo, świadczy dowodnie jedynie 7 proc. odsetek – zatem jednocyfrowy – tych, którzy w omawianej kwestii nie mają wyrobionej opinii.

Otwarte pozostaje pytanie, czy poziom finansowania programu dopuszczał w istocie inne, wydaje się bardziej racjonalne z punktu widzenia wpływu na kształtowanie cen rynkowych, rozwiązania? Tu bowiem efekt skali pozostaje nie bez znaczenia.

Pośrednio, ale w wymiarze funkcjonalnym bardzo wyraźnie, z pierwszym zagadnieniem wiązało się pytanie drugie, które sformułowaliśmy następująco: Czy wdrożenie rekomendacji S ułatwi dostęp do kredytów hipotecznych?

131031.sondaz.alebank.pl.2013.10.wdrozenie.rekomendacji.s

Zanim jednak omówimy wyniki sondy przypomnijmy, że celem i kontekstem przywołanej rekomendacji jest wsparcie skłonności do oszczędzania na cele mieszkaniowe, co w praktyce podnosi kryteria oceny zdolności kredytowej, eliminując możliwość kredytowania 100 proc. wartości inwestycji.

Cele zatem racjonalne i wzmacniające dźwignię finansową w obszarze inwestowania w nieruchomości. Cóż z tego, skoro podobnie jak w pierwszym przypadku tylko 22 proc. respondentów odpowiedziało na zadane pytanie; TAK. To znowu znacznie mniej, niż w przypadku odpowiedzi negatywnych. Ten pogląd zadeklarowało bowiem 63 proc badanych. Powie ktoś istotny postęp, wobec 72 proc. negatywnych odpowiedzi na pytanie pierwsze. Pozornie, skoro różnica zasiliła grono niezdecydowanych.

Tym razem brak wyrobionego zdania dotyczył 15 proc. ankietowanych. To o tyle uzasadnione, że złożoność materii, czyni ocenę długofalowych skutków rekomendowanego rozwiązania, trudniejszą. Również z powodu swoistej ciszy medialnej w obrębie przywołanego problemu.

Decydują więc tzw. potoczne opinie i stan nastrojów społecznych, w tym akurat obszarze niezmienny. Nawet odwrócenie – po raz pierwszy od jedenastu lat – trendu na rynku kredytów hipotecznych, nie zmienia społecznej oceny zawartej w tytule opracowania.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo w prawej kolumnie strony aleBank.pl.

Mit