XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Efektywność: Przyszły ciekawe czasy

XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Efektywność: Przyszły ciekawe czasy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kategoria „Efektywność” tegorocznego rankingu koncepcyjnie nawiązuje do rankingów sprawności działania publikowanych w miesięczniku BANK w poprzednich latach (za wyjątkiem ubiegłorocznej edycji rankingu).

Ocena efektywności opiera się na czterech filarach. Po pierwsze wymiarujemy zdolność banku do generowania przychodów i zwiększania ich skali – wskaźniki procentowej i wartościowej zmiany przychodów rok do roku. Drugi filar to zdolność utrzymywania w ryzach kosztów działania i ich dostosowywania do wielkości generowanych dochodów z działalności bankowej. Wykorzystujemy w tym celu relację kosztów działania do przychodów z działalności bankowej. Trzeci fundament to wskaźniki pokazujące, jak pracuje kapitał i aktywa banków. Używane do tego celu ROE i ROA to najpowszechniej stosowane wskaźniki oceny dla akcjonariuszy. Ostatni element podlegający walidacji to różnica wielkości odpisów w roku bieżącym i poprzednim. Wartości ujemne oznaczają, że odpisy w bieżącym roku były wyższe niż w poprzednim. Im większy wynik ujemny, tym ta różnica ta jest większa. Wielkości dodatnie mamy wtedy, gdy w 2017 r. odpisy były wyższe niż w 2018. Ten wskaźnik ma za zadanie ocenę zdolności do kontroli i redukowania kosztów ryzyka. W rankingu efektywności można w sumie zdobyć 6 punktów. Ocena maksymalna za każdy ze wskaźników przyznawana jest trzem bankom najlepszym w danej kategorii – pozostali utrzymują noty proporcjonalnie niższe. Ocena banku to suma punktów uzyskanych za poszczególne wskaźniki.

Liderem tegorocznej edycji rankingu został Bank Pekao SA, wyprzedzając minimalnie w punktacji PKO Bank Polski. Obydwa banki okazały się wszechstronne, uzyskując wiodące noty we wszystkich ocenianych kategoriach. Wyróżniającej dynamice rozwojowej towarzyszy wysoka dyscyplina kosztowa i bardzo dobre poziomy wskaźników zwrotu na kapitale i aktywach. Obydwa banki obniżyły w 2018 r. poziom odpisów aktualizacyjnych w porównaniu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK