XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Dostępność: Likwidowanie barier

XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Dostępność: Likwidowanie barier
Fot. Voyagerix/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polskie banki na różne sposoby wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Starają się nie tylko ułatwiać im kontaktowanie się z instytucją finansową, ale także załatwianie niezbędnych formalności - zarówno osobiście, jak i telefonicznie czy internetowo. Aktywnie przeciwdziałają ich wykluczeniu.

Zachęca je do tego i wspiera Związek Banków Polskich. W 2011 r. utworzył Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami, co zostało pozytywnie odebrane zarówno przez środowisko bankowe, jak i organizacje pożytku publicznego oraz Narodowy Bank Polski. O zaangażowaniu instytucji w ideę przeciwdziałania wykluczeniom świadczy chociażby trzecie już wydanie „Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki”.

Bank dostępny

„Dostępność” – to jedna z nowych kategorii w „XXIV Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK”. Dzięki jej wprowadzeniu chcieliśmy sprawdzić, jak banki starają się ułatwić kontakty z nimi i załatwianie wszelkich formalności i spraw osobom z niepełnosprawnościami. Stosowne badania wśród nich przeprowadziła Grupa robocza ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Prace nadzorował Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, wspierany przez Elizę Zwolińską z ZBP. Z wynikami ankiet zapoznali się członkowie kapituły rankingu – były one podstawą do przyznawania przez nich punktów. Podstawowymi czynnikami, na które zwracali uwagę były:

 • eliminowanie barier architektonicznych i dostosowywanie placówek bankowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu, cyfrowemu i społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz
 • tworzenie przez banki udogodnień dla łatwiejszego i bardziej bezpiecznego korzystania przez te osoby z produktów i usług bankowych.

Działania zmierzające do zwiększenia dostępności usług bankowych dla osób z niepełnosprawnościami obejmują m.in. dostosowanie dokumentów poprzez opracowywanie ich wersji w alfabecie ­Braille’a i w formie audio, tworzenie bankomatów dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu oraz prowadzenie stałej działalności wspierającej walkę z wykluczeniem społecznym.

Zwycięzcy i ich działania

 • Zwycięzcą ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK