XII Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe pod znakiem „Strategii zaufania”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.04.250x168Polacy są jednymi z najbardziej nieufnych konsumentów na świecie - wynika z Edelman Trust Barometer 2013. Instytucje finansowe muszą więc, szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego, skoncentrować się na budowie trwałej relacji z klientami.

Podczas zbliżającego się XII Europejskiego Forum Bankowo-Ubezpieczeniowego nad przyczynami spadku zaufania w tym obszarze i możliwościami poprawy sytuacji zastanawiać się będą wybitne osobowości życia publicznego i eksperci branży finansowej. Konferencja odbędzie się już za niespełna miesiąc w Serocku k. Warszawy.

Organizatorem tego międzynarodowego wydarzenia jest Grupa Ubezpieczeniowa Europa. Forum, zaplanowane w dn. 5-6 czerwca br., jest skierowane do najwyższej kadry zarządzającej sektora finansowego w Polsce, która ma decydujący wpływ na kształt rynku bankowego i ubezpieczeniowego. Główną ideę tegorocznej konferencji wyraża jej tytuł „Strategia zaufania”. Podczas forum uczestnicy będą analizować, jak branża finansowa w obecnym, trudnym dla gospodarki okresie, powinna budować zaufanie klientów, co oznacza zaufanie dla prowadzonego biznesu i na jakich wartościach należy budować strategię rozwoju sektora finansowego. Prelegenci i goście zastanowią się także, czy regulacje wspomagają, czy raczej hamują innowacyjność oraz jak budować przewagę konkurencyjną w czasach zawirowań ekonomicznych.

podoba.jacek.150xZdobycie i, co znacznie ważniejsze, utrzymanie zaufania klientów, zwłaszcza w czasie kryzysu, to duże wyzwanie dla firm z sektora finansowego. Podczas konferencji będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak zbudować trwałą relację z klientem i sprawić, aby pozostał z nami na lata, będąc w pełni zadowolonym z posiadanych produktów finansowych i uzyskanych świadczeń – mówi Jacek Podoba, Prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa.

Tradycyjnie już wydarzenie uświetnią wystąpienia znanych osobistości, zarówno reprezentantów banków i innych podmiotów finansowych, jak i ekspertów spoza sektora stricte biznesowego, a także instytucji nadzorczych i regulacyjnych.

W forum będzie uczestniczyć ok. 200 osób, w tym prezesi zarządów banków i przedstawiciele wiodących instytucji finansowych. Podczas konferencji wystąpią wybitne osobowości życia publicznego i eksperci branży finansowej. Wśród prelegentów znajdą się m.in. Prezydent Lech Wałęsa, Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński, dr Leszek Czarnecki, Prezes Talanx International AG Torsten Leue oraz prezesi wiodących banków. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Ubezpieczeń wraz ze Związkiem Banków Polskich. Patronat medialny sprawują TVN CNBC, Miesięcznik BANK, Bankier.pl i PRNews.pl.

Źródło: Grupa Ubezpieczeniowa Europa