X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
Fot. stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozmowy o inwestycjach samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania środków unijnych to jeden z głównych celów odbywającego się corocznie od 2003 r. Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. W pierwszym dniu jubileuszowego spotkania uczestniczył wiceminister Paweł Orłowski. Wziął udział w sesji plenarnej poświęconej perspektywom rozwojowym małych miasteczek i gmin wiejskich. Forum zorganizowano w dniach 10-11 października 2012 r. w Warszawie.

Wiceminister przedstawił informacje o zapisach dotyczących miast i gmin wiejskich znajdujących się w dwóch kluczowych dokumentach strategicznych, jakimi są Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. – Rola mniejszych ośrodków miejskich i obszarów wiejskich została w nich wyraźnie wskazana, zarówno przy określaniu unikatowych dla regionu inwestycji, jak i tych, będących dla nich koniecznymi – poinformował wiceminister Orłowski. Dodał, że uszczegółowione zapisy dokumentów strategicznych znajdą się w Krajowej Polityce Miejskiej.

Dokument będzie proponował konkretne instrumenty w postaci zmian instytucjonalnych, planistycznych, prawnych czy finansowych. Rozwiązania te nie będą skierowane tylko do miast ale i do otaczających je obszarów, obejmujących gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. – Małe miasta stanowią lokalne ośrodki rozwoju. To w nich pracuje znaczna część ludności wiejskiej i to w nich świadczone są ważne dla całego obszaru usługi publiczne, takie jak szkolnictwo, ośrodki zdrowia czy usługi kulturalne – podkreślił wiceminister Orłowski. Dodał, że mandat dla działań, które wpłyną na zrównoważony rozwój miast i obszarów je otaczających resort uzyska 1 stycznia 2013 r., wraz w wejściem w życie przyjętej przez Sejm Ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej. Kompetencje ministerstwa zostaną rozszerzone o zagadnienia związane z polityką miejską oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Ministerstwo wspiera przygotowywanie jednostek samorządu terytorialnego do prowadzenia rozwoju lokalnego w oparciu o zasady i fundusze nowej perspektywy finansowej. – Zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie z Programu Pomoc Techniczna na podnoszenie jakości usług publicznych. Przygotowujemy kolejny, z którego wsparcie będzie mogło być przeznaczone na tworzenie obszarów funkcjonalnych i współpracę między samorządami – poinformował wiceminister Orłowski.

Źródło: www.mrr.gov.pl