Wzrósł wskaźnik Bezpieczeństwa Prowadzenia Działalności Gospodarczej BIG

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

big.infomonitor.01.400x213Opublikowana w marcu, 25 edycja Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, świadczy o coraz lepszej koniunkturę w gospodarce. To kolejna dobra informacja z rynku, która potwierdza widoczny już od kilkunastu miesięcy dodatni trend. Wskaźnik BIG wzrósł o 1,5 punktu w stosunku do poprzedniego badania i wynosi 19,32 punktów. To najwyższy poziom, jaki uzyskał od prawie 5 lat.

Pozytywny trend wzrostu świadczy o poczuciu bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności gospodarczej. To wskazuje, że rynek jest aktywny, że zmniejsza się liczba zatorów płatniczych. Wartość wskaźnika BIG dla firm, dostawców usług finansowych, jest najwyższa i wynosi 34,10 punktów i odnotowano tu jeden z najwyższych przyrostów. Nawet branża budowlana, która przeżywała kryzys w ciągu ostatnich miesięcy i lat odnotowała znaczący wzrost wskaźnika o ponad 9,32 procent (wartość wskaźnika 15,38 punktów) i jest to najwyższy poziom osiągnięty w dotychczasowych badaniach. Jak stwierdził Mariusz Hildebrand prezes zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., wynika to ze zmian na rynku, inwestycji administracji rządowej w infrastrukturę i rozwój. Zmienia się też sytuacja na rynku mieszkaniowym i budowlanym co powoduje, że postrzeganie rynku przez branżę budowlaną jest zdecydowanie lepsze. Przedsiębiorcy z tej grupy branżowej już odczuwają zmniejszenie się skali zatorów płatniczych.

Trzech na czterech przedsiębiorców uważa, że płatności terminowe są dużym problemem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Trudno się temu dziwić, bo jeśli na czas nie spływają środki to trudno racjonalne zarządzać przedsiębiorstwem. Należy tu zauważyć, że dwie trzecie przedstawicieli firm biorących udział w badaniu uważa, że ich kontrahenci, choć mają środki, to nie spieszą się z regulowaniem zobowiązań. Dlatego ważne jest podkreślanie wagi rzetelności i wiarygodności na rynku. Mają temu służyć między innymi akcje promocyjne takie jak „Licencja na zaufanie”, której certyfikaty wydaje BIG. Im więcej płatności jest regulowanych w terminie, tym lepsza jest sytuacja finansowa w gospodarce. W całym badaniu udział płatności regulowanych na czas wzrósł do 75% wszystkich płatności wpływających do firm. To pokazuje efektywność naszego rynku jako całości. W przypadku poziomu przeterminowanych należności w wysokości powyżej 100 tys. zł to z punktu widzenia respondentów badania jedna na cztery firmy ma problem z takim dłużnikiem. Trzy miesiące temu takich firm było o 3% więcej. Jak widać, skala zjawiska się zmniejsza.

Niespełna połowa przedsiębiorców oceniła miniony rok pozytywnie. Tylko 11% odnotowało gorszą sytuację finansową w stosunku do lat poprzednich. Najlepiej oceniają miniony rok firmy dostarczające usługi masowe i firmy telekomunikacyjne a najgorzej przedstawiciele branży budowlanej (tylko jedna trzecia oceniła pozytywnie). Z kolei na pytanie, jakie działania firmy podejmą w 2014 roku, prawie co czwarty respondent odpowiedział, że planuje zwiększanie poziomu płac i środków przewidzianych na reklamę. W tym roku nie planuje żadnych zmian 26%, ale 32% badanych ma zamiar zwiększyć inwestycje w stosunku do lat poprzednich. Ten rok powinien być lepszy niż miniony. Najmniej optymizmu w stosunku do obecnego roku ma branża budowlana – ponad polowa badanych z niepokojem patrzy w przyszłość. Jak wynika z ankiety w minionym roku podstawowym zewnętrznym sposobem na finansowanie firmy były kredyty bankowe. Z dotacji UE korzystała co dziesiąta firma. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się emitowanie obligacji. Wynika to również z tego, że raczej dużym firmom łatwiej skorzystać z takich złożonych mechanizmów finansowania działalności.

Bohdan Szafrański