Wzrasta liczba firm mających problem z płatnościami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.obliczenia.01.250xJak pokazują najnowsze dane wywiadowi Dun & Bradstreet Poland początek 2012 roku przyniósł znaczny wzrost zatorów płatniczych w firmach. Najgorzej sytuacja przedstawia się w branży budowlanej. Nie lepiej jest w spożywczej i spedycyjnej. Warto przypomnieć sobie jakie są źródła finansowania MSP i kiedy należy pamiętać o faktoringu.

Najbardziej zadłużone branże

Sektory w których przybywa zaległości płatniczych w szybkim tempie to branża budowlana (gdzie wartość przeterminowanych należności wzrosła w styczniu 2012r. do 228,4 mln zł ze 148 mln zł w 2011r., a liczba niepłacących w terminie przedsiębiorstw urosła z 3685 do 5056), spożywcza (wzrost wartości 259,4 ml zł w porównaniu z 216,6 mln zł rok wcześniej, liczba niesolidnych dłużników wzrosła z 2282 do 2583 firm). Niezbyt atrakcyjnie wygląda także sytuacja w branży transportowej. Styczniowe zatory wzrosły tam do 83,5 mln zł z 34,1 mln zł w roku ubiegłym, a liczba zadłużonych przedsiębiorstw podskoczyła ponad dwukrotnie z 1836 do 3959. W kilkunastu monitorowanych branżach łączna wartość z tytułu przeterminowanego zadłużenia w styczniu br. sięgnęła 1,2 mld. Zł, co oznacza wzrost o niemal 22 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Przedsiębiorcy nie wiedzą wiele o faktoringu

Przedsiębiorcy z sektora SME w badaniach przyznają, że zarówno w przeszłości, jak i obecnie głównym źródłem finansowania firm są środki własne (92 proc.). Bieżącą działalność z kredytów bankowych finansuje 46 proc. badanych firm, a co trzecie przedsiębiorstwo ma obecnie podpisaną umowę leasingową. Jedna na dziesięć badanych firm korzysta obecnie z funduszy unijnych, natomiast wykorzystywanie faktoringu jako zewnętrznego źródła finansowania deklaruje obecnie 4 procent badanych. Co więcej prawie połowa badanych (43 proc.) nie umie odpowiedzieć na pytanie, czy łatwo można skorzystać z faktoringu, co wskazuje, że nie mają praktycznej wiedzy na temat tego narzędzia finansowania.

„Analizując dane mówiące o zatorach płatniczych firm, a z drugiej strony obserwując świadomość polskich przedsiębiorców, należy położyć silny nacisk na ich edukację i promowanie narzędzi wspierających rozwój biznesu takich jak faktoring” – mówi Stanisław Atanasow, Prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA, nowej spółki faktoringowej na polskim rynku.

Kiedy warto sięgnąć po faktoring

Faktoring może z powodzeniem być wykorzystywany zarówno w okresie koniunktury jak i spowolnienia gospodarczego. W okresie koniunktury jest skutecznym narzędziem finansowania dynamicznego wzrostu sprzedaży przedsiębiorstw, pozwalającym na wydłużanie terminów płatności dla kontrahentów (tym samy czyniąc ofertę danego przedsiębiorstwa bardziej atrakcyjną na rynku), z drugiej strony pozwala m.in. na szybszy zakup materiałów do produkcji i szybszą realizację zamówień.

W okresie spowolnienia faktoring pomaga przedsiębiorstwu poradzić sobie z zatorami płatniczymi – faktor dyscyplinuje dłużników i skutecznie może dochodzić spłat. Faktoring też skutecznie pomniejsza ryzyko działalności handlowej, gdyż faktor weryfikuje odbiorców klienta (faktoranta) i stale monitoruje ich zachowania płatnicze lub przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty od odbiorców w faktoringu pełnym. Faktoring zapewnia też płynność finansową przedsiębiorstwa, nie pogarszając przy tym jego wiarygodności kredytowej.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy