Wywiady: W banku spółdzielczym klient jest u siebie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Z Piotrem Huziorem, Prezesem Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, rozmawia Zbigniew Krysiak

Zbigniew Krysiak: Dziękuję za gotowość podzielenia się z naszymi czytelnikami wiedzą na temat bankowości, a szczególnie bankowości spółdzielczej. Od wielu lat pełni Pan z sukcesami funkcję Prezesa Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych i sądzę, że ta perspektywa daje kompetencje do oceny wielu aspektów bankowości spółdzielczej. Zacznijmy od tego, jaka jest sytuacja w zakresie rozwoju finansowania nieruchomości w sektorze banków spółdzielczych?

Piotr Huzior: Na wstępie należy czytelnikom wyjaśnić, że finansowanie nieruchomości można podzielić na finansowanie nieruchomości mieszkalnych oraz na finansowanie nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. W bankowości, zgodnie z rekomendacją „S”, jest to „finansowanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie”. Wspominam o tym dlatego, że to finansowanie jest w bankowości bardzo znormalizowane i sformalizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Znormalizowanie tej działalności wymusił światowy kryzys finansowy, a zwłaszcza upadek wielu instytucji kredytowych w USA.

Obecnie aktywność bankowości spółdzielczej na rynku kredytów na nieruchomości mieszkalne jest ograniczona i ma charakter marginalny. Natomiast dominującą rolę w portfelach ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie odgrywają kredyty związane z finansowaniem działalności gospodarczej lub działalności rolniczej

Z. K.: Jak Pan ocenia potencjał rozwojowy w tym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o nieruchomości położone z dala od dużych aglomeracji?

P. H.: Jak wspominałem, finansowanie nieruchomości mieszkalnych przez banki spółdzielcze nie stanowi istotnego udziału w portfelach kredytowych. Z tego wynika, że w bankach spółdzielczych drzemie bardzo duży potencjał rozwojowy na finansowanie tej działalności. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI