FN 2013/07-09 (lipiec-wrzesień 2013)

FN 2013/07-09 (lipiec-wrzesień 2013)

Rynek finansowania nieruchomości: Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne* (część 2) Senior housing development – investment funds option (part 2)

W pierwszej części artykułu („Finansowanie Nieruchomości “nr 1/2013) została zwrócona uwaga, iż nowy wyż demograficzny, który będzie miał znaczący udział w grupie osób starszych w latach 2015-2030, będzie charakteryzował się tym, iż większa niż dotychczas grupa osób w wieku 65+ będzie miała wyższe wykształcenie, będzie także posiadała samodzielnie mieszkanie (dom jednorodzinny), będzie miała wyższe przeciętne dochody (w większości z tytułu świadczeń emerytalnych) przypadające na gospodarstwo domowe, będzie, z tytułu warunków pracy i funkcjonowania w społeczeństwie, miała dostęp do internetu, a tym samym komputer, będzie bardziej świadoma potrzeby utrzymania aktywności społecznej i wreszcie będzie, także z uwagi na wymienione czynniki, dłużej żyła i mniej korzystała z całodobowej opieki zdrowotnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/07-09 (lipiec-wrzesień 2013)

Raporty: Raport AMRON-SARFiN – I kwartał 2013 r.

WSTĘP – O RAPORCIE

W piętnastej już edycji Raportu AMRON-SARFiN analizujemy zmiany na rynku kredytów mieszkaniowych i zmiany cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych w pierwszym kwartale 2013 roku. Raport publikowany jest przez Związek Banków Polskich, a opracowany przez Centrum AMRON, w oparciu o dane gromadzone w systemach AMRON i SARFiN. Uwzględniając zgłaszane przez czytelników Raportu sugestie, wzbogaciliśmy tę edycję o nowe, jakże istotne parametry rynku hipotecznego – średnią marżę oraz średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Oczywiście, jesteśmy otwarci na Państwa oceny i propozycje w zakresie dalszego doskonalenia treści Raportu AMRON-SARFiN. Przypomnę tylko, że zainteresowanym oferujemy rozszerzoną (odpłatną) wersję Raportu – również w języku angielskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/07-09 (lipiec-wrzesień 2013)

Raporty: Rynek mieszkaniowy w Krakowie Wiosna 2013

LUDNOŚĆ

Obszar Krakowa i sąsiadujących powiatów zamieszkuje prawie 1,5 mln osób. Mieszkańcy Krakowa stanowią 52 proc. ludności całej aglomeracji. Poza stolicą małopolski najliczniejszy jest powiat krakowski, w którym mieszka 18 proc. ludności aglomeracji. W trzech kwartałach 2012 r. odnotowano w nim najwyższy przyrost liczby ludności – o 2,1 tys. Wzrosła również liczba mieszkańców powiatu wielickiego – o 1,1 tys. Spadek liczby ludności zaobserwowano w powiecie miechowskim oraz proszowickim

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/07-09 (lipiec-wrzesień 2013)

Raporty: Budownictwo w Polsce – pierwsza połowa 2013 roku

Sektor budownictwa zmaga się z licznymi wyzwaniami. Problemy finansowe przedsiębiorstw, a nawet przypadki bankructw nie są rzadkością. W celu lepszego zrozumienia specyfiki i charakteru tego zjawiska, KPMG w Polsce, we współpracy z CEEC Research oraz Norstat Polska, przeprowadziło badanie wśród dyrektorów zarządzających oraz członków zarządów 143 dużych, średnich i małych przedsiębiorstw budownictwa ogólnego oraz inżynieryjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/07-09 (lipiec-wrzesień 2013)

Sprawozdania: Byli ministrowie i wiceministrowie budownictwa: w trosce o przyszłość

Problemy związane
z finansowaniem
nieruchomości
i szerzej, rozwojem
budownictwa, to
obszary, którym
Związek Banków
Polskich od
dawna poświęca
wiele uwagi.
Liczne inicjatywy
podejmowane
w tym zakresie
przez ZBP służą
rozwojowi tych
rynków, pozwalają
systematycznie
analizować
występujące na nich
zjawiska, są wreszcie
wyrazem niepokoju
o przyszłość.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1