Wywiady: O szoku regulacyjnym, konkurencyjności i rozwoju sektora bankowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fn.2012.k2.foto.054.150xZ prof. dr. hab. Stanisławem Kasiewiczem, kierownikiem Katedry Analizy Działalności Przedsiębiorstwa i Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, rozmawia Zbigniew Krysiak

Zbigniew Krysiak: Panie Profesorze, Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa na SGH, działająca w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, którą Pan kieruje, skupia grupę specjalistów w zakresie analizy i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce, w tym tak bardzo ważnego przedsiębiorstwa, jakim jest bank. Wypowiada się na ten temat nie od dzisiaj, aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora bankowego w Polsce oraz prowadzi praktyczne badania dotyczące kluczowych zagadnień w bankowości. Jednym z ostatnich przykładów pokazujących wagę prac prowadzonych pod Pana kierownictwem przez pracowników Katedry jest niezwykle ważna publikacja pt. „Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego”. Jaka była geneza powstania Raportu?

” ]

Stanisław Kasiewicz: Pracownicy Katedry Analizy Działalności Przedsiębiorstwa i Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH od lat współpracują ze Związkiem Banków Polskich i z sektorem bankowym. Równolegle z utworzeniem nowego kierunku w SGH – „Ekonomiczna Analiza Prawa” (Law & Economics) z inicjatywy prof. Leszka Balcerowicza, powstała myśl, aby dokonać oceny skutków regulacji bankowych zgodnie z najnowszym dorobkiem tej dyscypliny naukowej. Wspólnie z dr. Lechem Kurklińskim, współdziałając z prezesem Krzysztofem Pietraszkiewiczem i zarządem ZBP, podjęliśmy próbę opracowania nowej formuły raportu koncentrującego się na ocenie skutków regulacji. ZBP, jako jedna z nielicznych instytucji samorządowych, tak dużą wagę przykłada do tej tematyki, regularnie prezentując swoje opinie nie tylko w kraju, ale i na forum europejskim. Systematycznie publikuje raporty dotyczące sektora bankowego, w których dużo miejsca poświęca nowym aktom normatywnym. W przypadku naszego opracowania uwaga skupiła się na dokonaniu przeglądu i oceny regulacji przez środowisko akademickie oraz grono praktyków niezwiązanych bezpośrednio z bankami. Zależało nam na doborze autorów z różnych ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Szczecin), ale także osób bardzo dobrze znających tę problematykę, a niebędących pracownikami bankowymi. Pełna lista członków zespołu znajduje się w raporcie, który jest dostępny na stronach ZBP (adres: http://wib.org.pl/12-32240-more-12-32240.html).

Z.K.: Jakie najważniejsze wyniki uzyskano w Raporcie?

S.K.: Gdyby zapytać każdego z członków zespołu autorskiego tego raportu, to z pewnością opinie na temat głównych rezultatów byłyby podzielone. Według mnie, cztery następujące wyniki są najważniejsze. Po pierwsze, raport potwierdził, że warto iść w kierunku pokazywania ilościowych i jakościowych skutków regulacji w odniesieniu nie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI