Wysoki bilans handlu może sprzyjać złotemu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kalkulator.obliczenia.01.25Coraz niższe stopy procentowe i trendy recesyjne w Polsce sprzyjają osłabianiu złotego. Ale wysoki bilans handlowy sugeruje, że złoty już jest dość słaby i pole do dalszego osłabienia nie jest duże.

Kurs polskiej waluty znajduje się pod wpływem dwóch przeciwstawnych sił. Z jednej strony, trendy recesyjne i nadchodzące silne luzowanie monetarne mogą oddziaływać w kierunku cyklicznego osłabienia polskiej waluty. Z drugiej strony, wysoki apetyt na ryzyko na rynkach globalnych wspiera złotego. W ostatnich miesiącach widoczny jest jeszcze jeden czynnik, który może być dla złotego wsparciem.

Otóż Polska notuje coraz lepszy bilans handlowy, a ostatnie dane NBP pokazały, że bilans ten we wrześniu po raz pierwszy od ośmiu lat był dodatni. To z jednej strony sygnał spadku popytu wewnętrznego, z drugiej strony – malejącego zapotrzebowania na finansowanie zagraniczne. Kiedy spojrzymy na dane z ostatnich 12 lat, zobaczymy, że skoki bilansu handlowego wyprzedzały bardzo często umocnienie złotego. Oczywiście, można interpretować to w inny sposób – osłabienie złotego poprawiało bilans handlowy, a później kurs wracał do trendu. Ale ta interpretacja również byłaby korzystna dla złotego w tym momencie: obecne poziomy złotego są bardzo korzystne dla konkurencyjności Polski.

Wysoki bilans handlowy to m.in. sygnał, że obecne poziomy kursu PLN wspierają gospodarkę i cykliczna korekta nie musi być potrzebna.

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
Polski Bank Przedsiębiorczości