Wyrusz na Pomorski Światowy Tydzień Przedsiębiorczości z Agencją Rozwoju Pomorza

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

131103.stp.baner.02.250x152Jak co roku Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP), jako koordynator inicjatywy na Pomorzu,  zaprasza do udziału w wydarzeniach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP). W tym roku ŚTP rozpoczyna się  18 listopada i potrwa do 24 listopada.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest międzynarodową inicjatywą, która ma na celu wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. W tym samym czasie, na całym świecie odbywa się tysiące spotkań i wydarzeń kierowanych do uczniów, studentów, osób które zainteresowane są założeniem własnej działalności gospodarczej, poszerzeniem  swojej wiedzy oraz nabyciem dodatkowych umiejętności  i kwalifikacji, które później mogą być wykorzystane na rynku pracy.

W ramach przygotowanych wydarzeń już w poniedziałek 18 listopada br., ARP zaprasza na seminarium „Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą”.  Podczas seminarium będą prezentowane podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy seminarium będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania: jak wyglądają procedury formalne, o czym warto pamiętać zakładając działalność gospodarczą, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy, jakie są dotacyjne i pozadotacyjne formy wspierania przedsiębiorczości.  Po spotkaniu będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji.

We wtorek, 19 listopada br., w  ARP odbędzie się bezpłatne szkolenie „Jak stworzyć spójną identyfikację wizualną firmy”. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do firm młodych stażem. Trenerzy wyjaśnią na czym polega spójna, czytelna i wyróżniająca się na tle konkurencji identyfikacja wizualna.

20 listopada br., w środę, ARP przy zaangażowaniu regionalnej Inicjatywy Invest in Pomerania, zaprasza do swojej siedziby młodzież, studentów i osoby zainteresowane tematyką biznesową na spotkanie „Praca dla młodych na Pomorzu”. W pierwszej części spotkania „Nie wyjeżdżaj-znajdź dobrą pracę na Pomorzu” uczestnicy będą mogli poznać potencjał rynku pracy województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem branż rozwojowych, w których można znaleźć zatrudnienie. W drugiej części spotkania odbędzie się warsztat „Jak wybrać właściwą ścieżkę zawodową – czy predyspozycje mają znaczenie?”, dzięki któremu uczestnicy będą mogli poznać swoje mocne strony, talenty i predyspozycje, aby umiejętnie pokierować swoją karierą. Dowiedzą się również jakie narzędzie mierzą potencjał i czy warto im ufać.

Dla przedsiębiorczych Pań, również 20 listopada br., we współpracy z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczość przygotowano spotkanie „Biznes szminką pisany, czyli przedsiębiorczość po babsku”, które na stałe wpisało się już w kalendarz ŚTP i od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

W czwartek, 21 listopada br., małe i średnie firmy, które pozyskały unijne dofinansowanie będą mogły na spotkaniu „Zasady rozliczania projektów UE” poznać zasady prawidłowego przygotowania wniosku o płatność stanowiącego podstawę refundacji  kosztów poniesionych w ramach projektu.

W piątek 22 listopada br. ARP przygotowała szkolenie warsztatowe w formie gry biznesowej pt. „Decyzja”. Jej uczestnicy będą mogli wcielić się w rolę szefów studia filmowego. W trakcie trzech rozgrywek będą podejmowali strategiczne decyzje w skali firmy dotyczące cen, oferty produktów, inwestycji a także decyzje operacyjne w zakresie poszczególnych działów HR, logistyki, finansów. W ten sposób poznają zarówno strategiczne, jak i operacyjne poziomy działania nowoczesnej organizacji biznesowej.

We współorganizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaangażowało się wiele instytucji otoczenia biznesu i organizacji. Inkubator Starter proponuje m.in. udział w Creative Morning, Creative Day, IT Day oraz Startup Sprint. Fundacja Gospodarcza zaprasza na turniej gry Cash Flow, a Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni zaprasza na spotkanie trójmiejskiej społeczności „Geek Girls Carrots”, które od ponad roku animują społeczność zrzeszającą kobiety pracujące w branży ICT i marketingu, a także na warsztaty Kreatywności i Przedsiębiorczości dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbędzie się również Międzynarodowa Konferencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji „Venture Day” i III Międzynarodowa konferencja INNO3City. Ponadto w organizację wydarzeń włączyły się również Powiatowe Centra Informacyjne, a także Wojewódzki Urząd Pracy, który przygotował Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG w 17 miastach na Pomorzu.

W ramach ubiegłorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości ARP zarejestrowała ponad 110 wydarzeń, które odbyły się m.in. w Trójmieście, Słupsku i pozostałych powiatach. „Jako koordynator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Pomorzu, liczymy, że kolejna edycja tej ogólnoświatowej inicjatywy kierowanej przede wszystkim do ludzi młodych, spotka się jak zawsze z dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że zaangażowanie Agencji Rozwoju Pomorza i pozostałych pomorskich instytucji otoczenia biznesu w organizację tego wydarzenia, zainspiruje, pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim pozytywnie rozbudzi ducha przedsiębiorczości„- podsumowuje Katarzyna Matuszak, Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza”.

Więcej o Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości na www.tydzienprzedsiebiorczosci.pomorskie.pl oraz na www.arp.gda.pl

131103.stp.baner.01.600x124

Mateusz Szymula
Agencja Rozwoju Pomorza