Wypowiedź Hausnera osłabia dług

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

soszynski.konrad.pko.bp.01.260x400Brak publikacji ważniejszych danych makro w Europie i USA ograniczał zmienność na rynkach w piątek. Inwestorzy nie zareagowali nawet na lepsze niż oczekiwano dane o nastrojach konsumentów w Niemczech Gfk

Mimo to w ciągu dnia obserwowaliśmy stopniową przecenę amerykańskich obligacji skarbowych. Wpływ na to miały wzrosty na giełdach w USA oraz ogólna poprawa nastawienia do ryzykownych aktywów. W konsekwencji krzywa amerykańska wzrosła na przestrzeni dnia o 3 pb.w krótkim końcu krzywej i 5-6 pb. w środku i długim końcu. W przypadku krzywej niemieckiej, po południu podążała ona za papierami amerykańskimi, jednak skompensowało to tylko spadki sprzed południa.

Krajowe obligacje straciły w piątek po południu nieco na swojej atrakcyjności, po części za sprawą zachowania rynków globalnych, po części za sprawą wypowiedzi jednego z krajowych polityków gospodarczych. Na inwestorów negatywnie zadziała wypowiedź J. Hausnera z RPP, który powiedział, że biorąc pod uwagę prognozy makroekonomiczne, obecny poziom stóp procentowych jest odpowiedni. W reakcji na to krajowa krzywa przesunęła się w górę o 2-3 pb. w segmencie 1Y-3Y, zaś stawki FRA wzrosły o 4-5 pb. w segmencie do FRA6X9.

W poniedziałek oczekujemy publikacji danych Ifo, które powinny pomóc obligacjom na rynkach bazowych oraz krajowemu rynkowi stopy procentowej. Dane z Niemiec będą naszym zdaniem słabsze niż oczekuje rynek, potwierdzając ryzyko silniejszego spowolnienia w gospodarce europejskiej. Dodatkowym dopalaczem dla krajowego i europejskiego rynku powinno być ogłoszenie informacji o podaży pieniądza w Eurostrefie. W dalszej części tygodnia rynek skoncentruje się na oczekiwaniach na spotkanie Fed zapowiedziane na połowę tygodnia oraz na dane przemysłowe z USA. W  obu wypadkach sądzimy, że ich wpływ na krajowy dług będzie umiarkowanie negatywny i skoncentrowany w długim końcu krzywej.

141027.pko.proc.01.400x338141027.pko.proc.02.250x225141027.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski