Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu 2015 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ministerstwo.finansow.01.400x263Tak dużego zainteresowania standardowymi obligacjami oszczędnościowymi jak w sierpniu nie było od listopada 2013. W ostatnim miesiącu wakacji nabywcy indywidualni kupili obligacje oszczędnościowe o wartości 262,2 mln zł, co oznacza wzrost sprzedaży w ujęciu miesiąc do miesiąca o 22,7%.

Sierpniowa emisja obligacji oszczędnościowych obejmowała cztery standardowe rodzaje papierów dłużnych: 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu (DOS0817) oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym: 3-letnie (TOZ0818), 4-letnie (COI0819) i 10-letnie (EDO0825). Najbardziej popularnymi papierami pozostają obligacje 2-letnie. Wartość ich sprzedaży wyniosła w sierpniu blisko 185,3 mln zł i jest to najwyższa miesięczna sprzedaż od grudnia 2013 roku. Udział obligacji 2-letnich w strukturze sprzedaży wyniósł 70,7%. Drugimi najpopularniejszymi papierami dłużnymi były 4-latki (12,2% udziału), na kolejnych pozycjach uplasowały się 3-latki (8,7%) oraz 10-latki (8,4%).

Wysoki poziom sprzedaży obligacji oszczędnościowych utrzymuje się od maja, ale oba miesiące wakacyjne były pod tym względem rekordowe. Łączna sprzedaż w lipcu i sierpniu wyniosła 476 mln zł, co było najlepszym wynikiem od wakacji 2009 r. W samym sierpniu nabywcy indywidualni zakupili obligacje oszczędnościowe o wartości nominalnej 262,2 mln – najwięcej od listopada 2013 roku (nie licząc emisji specjalnych). Podobnie jak w poprzednich miesiącach najchętniej wybierane były obligacje 2-letnie, ale wzrosła również sprzedaż wszystkich pozostałych obligacji oszczędnościowych – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0817

W sierpniu 2015 roku sprzedano obligacje DOS0817 o wartości nominalnej 185,3 mln zł w tym 598,2 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 68,1 mln zł, co stanowiło 36,7% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0818

W sierpniu 2015 roku sprzedano obligacje TOZ0818 o wartości nominalnej 22,9 mln zł, w tym 39,6 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,10% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 7,7 mln zł, co stanowiło 33,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0819

W sierpniu 2015 roku sprzedano obligacje COI0819 o wartości nominalnej blisko 32 mln zł, w tym 94 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,30%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 19,3 mln zł, co stanowiło 60,3% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0825

W sierpniu 2015 roku sprzedano obligacje EDO0825 o wartości nominalnej ponad 22 mln zł, w tym 3,1 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,50%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej blisko 2 mln zł, co stanowiło 8,9% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów